Fiscaal nieuws

 • Kostenvergoedingen en thuiswerken
  on 29 mei 2020 at 07:59

  Werknemers kunnen voor de kosten die ze maken vanwege hun werk een vergoeding krijgen. Bijvoorbeeld een vaste reiskostenvergoeding. De werkgever kan ook middelen aan de werknemer verstrekken of ter beschikking stellen. Denk hierbij aan een auto van de zaak of een lunch in de bedrijfskantine. Als er met een werknemer afspraken worden gemaakt over structureel of langdurig thuiswerken, kan dit gevolgen hebben voor de vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen die de werknemer ontvangt. In deze checklist staan die mogelijke gevolgen op een rijtje. […]

 • Vrije ruimte berekenen en toetsen
  on 26 mei 2020 at 07:00

  Voor de berekening en toetsing van de vrije ruimte onder de werkkostenregeling (WKR) bestaan twee methoden. Bij de formele methode wordt de vrije ruimte berekend per aangiftetijdvak van het lopende jaar. De toetsing op overschrijding ervan gebeurt ook per aangiftetijdvak van het lopende jaar. Hierbij vindt er geen verrekening plaats na afloop van het jaar. Bij de afwijkmogelijkheid van de formele methode wordt de vrije ruimte slechts eenmalig berekend, en wel na afloop van het kalenderjaar. De toetsing op overschrijding ervan gebeurt ook alleen op dat moment. In deze rekentool vindt u zowel de formele methode als de afwijkende methode om de vrije ruimte te berekenen en te toetsen.Om werkgevers tegemoet te komen bij problemen vanwege de coronacrisis, heeft het kabinet de vrije ruimte van de WKR voor 2020 eenmalig en tijdelijk verhoogd naar 3% over de eerste € 400.000 van de loonsom. Deze rekentool is aangepast conform die verhoging. […]

 • Eisen aan de thuiswerkplek
  on 25 mei 2020 at 14:41

  Met deze checklist controleert u snel of u aan alles heeft gedacht bij de inrichting van thuiswerkplekken.In de checklist staan de belangrijkste eisen en voorzieningen die voor een goede thuiswerkplek moeten worden getroffen: algemene eisen, kosten, meubilair, apparatuur en beveiliging. […]

 • Uw failliete onderneming voortzetten met een doorstart
  on 25 mei 2020 at 07:18

  Als een faillissement niet meer tegen te houden is, kunt u zich bij de situatie neerleggen. Maar u kunt ook nadenken over de onderneming in een kleinere vorm voortzetten met een doorstart.Er zijn wel dan een aantal punten waar u rekening mee moet houden. Lees hier de stappen die u kunt nemen om zelf een doorstart te maken met uw failliete onderneming. […]

 • Hoe zit het met de data die moderne auto's verzamelen?
  on 22 mei 2020 at 15:00

  Onze directeur rijdt in een moderne leaseauto met de modernste snufjes. Hoe zit het met de data die zo’n moderne auto verzamelt? […]

 • Zal ik mijn meewerkende partner een meewerkbeloning geven of meewerkaftrek claimen?
  on 22 mei 2020 at 14:53

  Zal ik mijn meewerkende partner een meewerkbeloning geven of is het fiscaal voordeliger om de meewerkaftrek aan de hand van de door haar gewerkte uren te claimen in mijn aangifte voor de IB? Waar moet ik voor kiezen? […]

 • Mag een deeltijdontslag nu wel of niet?
  on 18 mei 2020 at 13:30

  Onze organisatie heeft nog wel werk, maar niet meer zoveel. Daarom willen we een aantal werknemers voor een gedeelte van hun uren ontslaan. Nu lezen we dat een arbeidsovereenkomst ondeelbaar is en dat een deeltijdontslag niet bestaat. Maar ergens anders lezen we dat het wél mogelijk is. Hoe zit het nu precies? […]

 • Alle wet- en regelgeving bij bedrijfseconomisch ontslag
  on 18 mei 2020 at 12:40

  Met deze checklist heeft u snel een overzicht van alle wet- en regelgeving die van toepassing is bij een ontslag(aanvraag) op bedrijfseconomische gronden. Zo weet u zeker dat u aan alles gedacht heeft en een goed overzicht heeft over de regels.In de checklist staat uitleg over de rol van het Burgerlijk Wetboek (BW), de Ontslagregeling, de Uitvoeringsregels ontslag om bedrijfseconomische redenen van UWV en de Wet melding collectief ontslag (WMCO). […]

 • Veilig datagebruik bij thuiswerken
  on 14 mei 2020 at 07:56

  Met dit kant-en-klare reglement maakt u snel goede afspraken met uw medewerkers over veilig datagebruik bij thuiswerken. Ook bij thuiswerken moet uw digitale infrastructuur beschermd zijn tegen ongeoorloofde toegang en datalekken. Met dit protocol is het voor iedere thuiswerkende medewerker duidelijk wat verwacht wordt op het vlak van veilig datagebruik. […]

 • De financiële en fiscale coronamaatregelen op een rij
  on 11 mei 2020 at 11:51

  De Nederlandse overheid heeft een breed scala van financiële en fiscale maatregelen geïntroduceerd voor ondernemers en ondernemingen die geraakt worden door de gevolgen van het coronavirus.Met deze checklist kunt u eenvoudig nagaan op welke vergoedingen en regelingen u recht heeft, zodat u geen geld misloopt. De regelingen zijn onderverdeeld per categorie onderneming. […]

 • De rol van de ondernemingsraad (OR) bij thuiswerken
  on 8 mei 2020 at 14:17

  Bij de invoering van thuiswerken in een organisatie heeft de ondernemingsraad (OR) inspraak. Aan de hand van de checklist kunnen zowel de ondernemer als de ondernemingsraad zien welke rechten de ondernemingsraad heeft bij het invoeren van thuiswerken. Zo weet u zeker dat u niets over het hoofd ziet. […]

 • Uitzonderingen op het afspiegelingsbeginsel
  on 8 mei 2020 at 14:09

  Aan de hand van deze checklist bepaalt u welke medewerker u mag uitzonderen van afspiegeling en/of ontslag bij een ontslagaanvraag op bedrijfseconomische gronden.Bij een ontslagaanvraag op bedrijfseconomische gronden bepaalt u in principe niet zelf welke medewerkers voor ontslag in aanmerking komen. U moet het afspiegelingsbeginsel toepassen. Toch is er ruimte om medewerkers uit te zonderen van ontslag en afspiegeling. […]

 • Hoe bepaal ik de vaste reiskostenvergoeding?
  on 8 mei 2020 at 10:17

  Werknemers komen in onze organisatie in aanmerking voor een vaste kilometervergoeding voor woon-werkverkeer. Hoe bepalen we de precieze hoogte van die vergoeding? […]

 • Het lot van uw werknemers bij een faillissement
  on 6 mei 2020 at 15:03

  Wat gebeurt er eigenlijk met de werknemers van de onderneming als een faillissement wordt uitgesproken? Blijven alle contracten in stand of juist niet? En hoe ziet hun toekomst eruit? In dit stappenplan leest u met welke stappen uw werknemers te maken krijgen. […]

 • Terug naar kantoor na de coronasluiting
  on 6 mei 2020 at 14:28

  De coronacrisis heeft wereldwijd een enorme impact op de samenleving en economie. Overal is het virus voelbaar en zichtbaar. Kantoren zijn in veel gevallen gesloten of zeer beperkt open. Op advies van de regering en het RIVM werken medewerkers zo veel mogelijk thuis.Afgelopen periode zijn de meeste kantoren dan ook (grotendeels) gesloten geweest. Wat moet er gebeuren voordat het kantoor weer veilig open kan? U leest het in deze checklist. […]

 • De aandachtspunten voor het 1,5-meterkantoor
  on 6 mei 2020 at 14:25

  De corona-uitbraak heeft een enorme impact gehad op onze samenleving en het werk. Langzaamaan bereiden organisaties zich voor op een aangepaste manier van werken. Daarbij moeten ze de 1,5-meterrichtlijnen toepassen in kantoor en werkomgeving. U zult de werkomgeving daarom zodanig moeten herinrichten dat uw medewerkers veilig en gezond kunnen werken.Deze checklist voor een corona-proof werkomgeving geeft per ruimte aan waar u bij een kantoorpand op moet letten. […]

 • Alles wat u moet regelen vanwege corona
  on 1 mei 2020 at 12:52

  Deze checklist helpt u om te bepalen of u alle belangrijke stappen heeft gezet, om de gevolgen van de coronacrisis voor uw medewerkers en uw organisatie zo goed mogelijk op te vangen. […]

 • Reglement thuiswerken
  on 20 april 2020 at 07:08

  Thuiswerken kan op structurele, incidentele of tijdelijke basis. Met dit kant-en-klare thuiswerkreglement kunt u alle vormen van thuiswerken makkelijk regelen binnen uw organisatie.In veel organisaties is er een toenemende behoefte van medewerkers om thuis te kunnen werken. Bijvoorbeeld om files te kunnen vermijden, om makkelijker te kunnen combineren met zorgtaken, of om eenvoudiger privéafspraken te kunnen maken.Met een duidelijk thuiswerkreglement weten zowel uw organisatie als uw werknemer waar ze aan toe zijn. […]

 • Omgaan met bedrijfseigendommen bij thuiswerken
  on 20 april 2020 at 07:02

  Bij thuiswerken maken uw werknemers gebruik van bedrijfseigendommen, zoals bijvoorbeeld een laptop, een bureaustoel of andere hardware. Zij moeten als een goed huisvader omgaan met bedrijfseigendommen. In dit reglement kunt u dit vastleggen […]

 • Hoe regelen we de bereikbaarheid en werktijden bij thuiswerken?
  on 16 april 2020 at 11:43

  In onze organisatie werken veel mensen thuis. Om het werk goed te kunnen doen, moeten collega's regelmatig met elkaar overleggen. Ook willen we als organisatie in de gaten houden of de medewerkers niet teveel of te weinig werken. Hoe regelen we dat? […]