Fiscaal nieuws

 • Kom ik in aanmerking voor de TVL?
  on 25 februari 2021 at 08:04

  De vaste lasten van mijn onderneming lopen door, terwijl ik nauwelijks inkomsten heb door de coronamaatregelen. Kom ik in aanmerking voor een tegemoetkoming voor mijn vaste lasten? […]

 • Voorbeeld verlofregeling
  on 22 februari 2021 at 12:34

  Met deze voorbeeldregeling maakt u snel een verlofregeling voor uw personeelshandboek. U vindt hierin afspraken over wanneer van wettelijk en bijzonder verlof gebruik gemaakt mag worden, wat de duur is van het verlof en of er sprake is van betaald dan wel onbetaald verlof. Ook vindt u de hoogte van het inkomen waarop de werknemer mag rekenen tijdens het verlof. […]

 • Wat is het verschil tussen een advocaat en een jurist?
  on 19 februari 2021 at 13:49

  Onze organisatie moet weleens naar de rechter. Nu lezen we dat in bepaalde gevallen een advocaat verplicht is. En ook dat niet iedere jurist ook een advocaat is. Wij dachten dat een jurist en een advocaat hetzelfde was. Hoe zit dat precies? En waarom is het verschil belangrijk? […]

 • Voorbeeld onkostenregeling
  on 16 februari 2021 at 14:51

  Gebruik deze regeling om vast te leggen hoe in uw organisatie met onkostenvergoedingen omgegaan wordt. Werknemers maken tijdens hun werk onkosten. Deze kosten kunnen werkgevers op verschillende manieren vergoeden. Zo kan een werkgever ervoor kiezen om op declaratiebasis kosten te vergoeden of er kan een vaste onkostenvergoeding met de werknemer worden afgesproken. Sommige werkgevers kiezen voor een combinatie van beide. In alle gevallen is het raadzaam om de gehanteerde werkwijze schriftelijk vast te leggen. Deze regeling kan hierbij als voorbeeld worden gebruikt. […]

 • Religie op het werk
  on 15 februari 2021 at 15:18

  Gebruik de checklist om vast te stellen wat u moet en mag regelen als uw werknemers hun religie willen uiten op het werk. Geloofsvoorschriften kunnen invloed hebben op de manier waarop een werknemer zijn werk wil invullen. Mogelijk wil hij gelegenheid krijgen voor gebed of bepaalde kleding dragen. De werkgever moet werknemers zo veel mogelijk vrijheid geven om hun geloof op de werkvloer tot uiting te brengen, maar er zijn grenzen. Zo mogen de gezondheid en veiligheid niet in het geding komen. Lees in deze checklist de do’s en dont’s. […]

 • Mogen wij werknemers vragen extra voorzichtig te zijn bij het schaatsen?
  on 9 februari 2021 at 11:32

  Onze medewerkers zijn erg enthousiast om te gaan schaatsen op natuurijs, zodra dat mogelijk is. Nu hebben we al veel verzuim als gevolg van corona, dus we maken ons wat zorgen over nog meer verzuim door blessures. Mogen we van onze werknemers verwachten dat ze extra voorzorgsmaatregelen nemen om arbeidsongeschiktheid vanwege valpartijen te voorkomen? […]

 • De standaardonderdelen van een jaarrekening
  on 5 februari 2021 at 14:15

  In een jaarrekening vindt u het financiële overzicht van het afgelopen boekjaar. Als onderdeel van het jaarverslag vormt de jaarrekening het financiële sluitstuk. De jaarrekening geeft weer of de gewenste resultaten behaald zijn en of hiervoor meer of minder middelen nodig zijn geweest dan verwacht. In deze checklist zetten wij de onderdelen van een jaarrekening voor u op een rij. […]

 • Voorbeeldregeling vergoeding beeldschermbril
  on 1 februari 2021 at 11:46

  Gebruik deze voorbeeld regeling om het vergoeden van een beeldschermbril vast te leggen. Werkgevers moeten op grond van het Arbeidsomstandighedenbesluit – indien nodig - een beeldschermbril vergoeden. Werknemers zitten circa 60 cm van hun beeldscherm af. Soms hebben ogen moeite om op deze korte afstand nog scherp te zien. Naarmate werknemers ouder worden komt dit vaker voor. Een beeldschermbril kan in deze gevallen een oplossing bieden. Om het gebruik hiervan te reguleren, is het raadzaam afspraken over de voorwaarden vast te leggen in een regeling. Deze voorbeeld regeling helpt u hierbij. […]

 • Alles wat u moet regelen vanwege corona
  on 28 januari 2021 at 10:10

  Doorloop de checklist om u ervan te verzekeren dat u aan alles heeft gedacht om uw organisatie door de coronacrisis te loodsen.In de checklist staan alle steunmaatregelen, maar ook andere onderwerpen die belangrijk zijn voor uw organisatie vanwege de coronacrisis, zoals aandachtspunten specifiek voor werkgevers en de ondernemingsraad (OR), bedrijfscriminaliteit en maatregelen die u moet of kunt treffen om verspreiding van COVID-19 binnen uw organisatie te voorkomen.Ook vindt u in de checklist verschillende toolboxen die u stap-voor-stap door een aantal lastige onderwerpen loodsen: de RI&E, de invoering van thuiswerken, ontslag om bedrijfseconomische redenen, grip houden op uw debiteuren en voorbereid zijn op een dreigend faillissement. […]

 • Loon of dividend voor dga, wat is het voordeligst?
  on 24 januari 2021 at 12:25

  Mijn bv kan mij als dga dividend uitkeren of meer salaris geven. Wat is fiscaal gezien de voordeligste weg? […]

 • De financiële en fiscale coronamaatregelen op een rij
  on 22 januari 2021 at 08:00

  De Nederlandse overheid heeft een breed scala van financiële en fiscale maatregelen geïntroduceerd voor ondernemers en ondernemingen die geraakt worden door de gevolgen van het coronavirus.Met deze checklist kunt u eenvoudig nagaan op welke vergoedingen en regelingen u recht heeft, zodat u geen geld misloopt. De regelingen zijn onderverdeeld per categorie onderneming. […]

 • Vrije ruimte WKR berekenen en toetsen
  on 22 januari 2021 at 08:00

  Voor de berekening en toetsing van de vrije ruimte onder de werkkostenregeling (WKR) bestaan 2 methoden. U kunt de vrije ruimte berekenen en toetsen per aangiftetijdvak van het lopende jaar. Dan vindt er geen verrekening plaats na afloop van het jaar. Het is ook mogelijk om de vrije ruimte slechts eenmalig te berekenen, en wel na afloop van het kalenderjaar. In deze rekentool vindt u beide methoden om de vrije ruimte te berekenen en te toetsen.Om werkgevers tegemoet te komen tijdens de coronacrisis, heeft het kabinet de vrije ruimte van de WKR voor 2020 en 2021 tijdelijk verhoogd naar 3% over de eerste € 400.000 van de loonsom. Dit is opgenomen in deze rekentool. […]

 • Een personeelshandboek opzetten: de basis
  on 21 januari 2021 at 10:43

  Deze checklist geeft u een overzicht van de aandachtspunten bij het maken van een personeelshandboek. Een personeelshandboek is meer dan het opsomming van personeelsregelingen. Denk aan praktische zaken als een inhoudsopgave en paginanummering. Maar ook aan de boodschap die u wilt overbrengen, de schrijfstijl en de toegankelijkheid. Met deze checklist heeft u alle basisbeginselen voor het maken van een personeelshandboek op een rij. Zo kunt u goed voorbereid van start. […]

 • Mijn werknemer wil thuis blijven uit angst voor besmetting. Mag hij dat?
  on 18 januari 2021 at 08:00

  Wij hebben een werknemer die erg bang is om besmet te worden met het coronavirus. Hij weigert op de werkvloer te verschijnen. Thuiswerken is in zijn functie niet mogelijk. Mag een werknemer weigeren op het werk te komen, uit angst voor besmetting met corona? […]

 • Hoeveel mag ik belastingvrij schenken aan familie of geven aan goede doelen?
  on 6 januari 2021 at 16:03

  Ik heb nog wat geld over, hoeveel mag ik dit jaar nog belastingvrij schenken aan familie of geven aan goede doelen? […]

 • Transitievergoeding berekenen
  on 4 januari 2021 at 10:24

  Als uw organisatie een werknemer ontslaat of het contract van een werknemer niet verlengt, kan de werknemer recht hebben op een transitievergoeding. Tot en met 2019 moest een werknemer daarvoor minstens twee jaar in dienst zijn geweest. Sinds de invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) per 2020 moet uw organisatie al vanaf de eerste dag van het dienstverband een transitievergoeding betalen bij onvrijwillig vertrek van de werknemer. Met deze online rekentool bepaalt u snel en makkelijk om welk bedrag het gaat. […]

 • Mogen we werknemers vragen minuren na de coronacrisis in te halen?
  on 24 december 2020 at 13:38

  We hadden vanwege de coronacrisis veel minder werk voor onze werknemers. Hierdoor zijn minuren ontstaan. Mogen we van onze werknemers vragen om deze uren in te halen, zodra er weer meer werk is? […]

 • Levert bijschrijving rente rekening-courantschuld bv problemen op?
  on 23 december 2020 at 14:30

  De rekening-courantschuld aan mijn bv is flink opgelopen. Ik betaal hierover een rente, die op de schuld wordt bijgeschreven. Levert dit problemen op? […]

 • Vallen mijn aandelen alleen in box 3 als het belang onder de 5% blijft?
  on 22 december 2020 at 10:47

  Ik wil aandelen in een bv kopen. Die vallen dan in box 3 maar iemand zei dat dit alleen zo is als het belang onder de 5% blijft. Hoe zit dit? […]

 • Is ontslag mogelijk voor een werknemer die vaccinatie weigert?
  on 11 december 2020 at 10:52

  Voor de veiligheid en gezondheid van al onze medewerkers en klanten vinden we het belangrijk dat al onze medewerkers zich in laten enten tegen COVID-19. Nu zijn er een aantal medewerkers die aangeven zich niet te laten vaccineren. Kunnen we die ontslaan, als het er op aankomt? […]