Fiscaal nieuws

 • Handboek Loonheffingen 2021 met register
  on 14 oktober 2021 at 11:45

  In dit jaarlijks verschijnende handboek vindt u informatie van de Belastingdienst over de loonheffingen in 2021. Op 13 oktober is een geactualiseerde versie gepubliceerd. Zoals u gewend bent, heeft Rendement een alfabetisch trefwoordenregister aan de pdf van het Handboek Loonheffingen 2021 toegevoegd. Na het downloaden van deze tool ontvangt u automatisch een mail zodra er een nieuwe versie beschikbaar is. […]

 • Controleer de jaarlijkse beschikking Whk-premie
  on 13 oktober 2021 at 12:26

  Elk jaar ontvangt uw onderneming van de Belastingdienst een beschikking of mededeling met de premie voor de Werkhervattingskas (Whk) voor het komende jaar. In de praktijk blijken er nogal eens fouten in deze Whk-beschikking te zitten, die mede is gebaseerd op gegevens van UWV. Het is dus belangrijk dat u de beschikking aan een grondige inspectie onderwerpt, want u wilt natuurlijk niet meer premies werknemersverzekeringen betalen dan nodig is! Deze checklist zet de aandachtspunten bij deze controle voor u op een rijtje. […]

 • Wat houdt een civielrechtelijk bestuursverbod in?
  on 12 oktober 2021 at 14:17

  Waarom is er een civielrechtelijk bestuursverbod en wat houdt het in? […]

 • Salarissoftware 2021-2022 vergelijken
  on 5 oktober 2021 at 07:38

  Als u voor de keuze staat om een nieuw salarispakket aan te schaffen, is het belangrijk om de functionaliteiten van de salarissoftware af te stemmen op uw behoefte. Ook is het de moeite waard om de verschillende aanbieders met elkaar te vergelijken.In deze vergelijking vindt u een overzicht van aanbieders van lokale salarissoftware, salarissoftware die via het SAAS-model wordt aangeboden en salarisserviceverwerking. SAAS (Software as a Service) is een technische oplossing om software via internet aan te bieden en updates te verzorgen, waarbij de gebruiker zelf verantwoordelijk is voor de salarisadministratie en inhoudelijke kennis van de loon- en personeelsadministratie.De toelichting bevat een uitgebreid overzicht van de recente ontwikkelingen en innovaties in de salarissoftware.Let op! De informatie in deze vergelijking kan sinds de publicatie in oktober 2021 veranderd zijn. […]

 • Wettelijke eisen aan ventilatie van kantoorruimtes
  on 28 september 2021 at 11:40

  Gebruik deze checklist om te checken of de ventilatie in uw kantoorruimte aan de wettelijk eisen voldoet. Ondernemers en beheerders moeten kunnen aantonen dat er een goed functionerend ventilatiesysteem aanwezig is dat voor een goed binnenklimaat zorgt. Door de uitbraak van het coronavirus staat goede ventilatie hoog op de agenda. De wettelijke eisen voor ventilatie staan in het Bouwbesluit. Daarnaast kan sprake zijn van landelijk geldende richtlijnen, die bijvoorbeeld in de arbocatalogus staan. Voor specifieke bedrijfstakken, zoals bijvoorbeeld verpleeghuizen of sportverenigingen bestaan aanvullende richtlijnen. […]

 • Hoe kunnen we als werkgever de kosten van een coronatest vergoeden?
  on 27 september 2021 at 15:27

  We overwegen om de kosten van een coronatest te vergoeden als werknemers straks weer naar kantoor komen. Kan dat fiscaal en onder welke voorwaarde? […]

 • Hoe pakken we cyberpesten (digitaal pesten) aan binnen onze organisatie?
  on 27 september 2021 at 14:41

  Binnen onze organisatie merken we dat bepaalde collega’s niet worden uitgenodigd voor online vergaderingen en ondertussen via de chat belachelijk worden gemaakt. Maar er is ook sprake van anonieme berichten op social media of vervelende foto’s of video’s die opeens verschijnen. Hoe pakken we deze vorm van pesten aan binnen onze organisatie? […]

 • Voorbeeldbrief ontbinding arbeidscontract bevestigen
  on 13 september 2021 at 14:07

  Bevestig de ontbinding van de arbeidsovereenkomst door de rechter aan de werknemer met deze maatwerkbrief. Als opzegging van de arbeidsovereenkomst niet mogelijk is, kan de rechter de arbeidsovereenkomst ontbinden. Na de uitspraak over de ontbinding bevestigt u aan de werknemer de datum van de ontbinding. Ook informeert u over de eindafrekening, het inleveren van de bedrijfseigendommen en het exitgesprek. […]

 • Verlofregistratiesystemen vergelijken
  on 7 september 2021 at 12:03

  Het bijhouden van de vakantie- en verlofuren van de werknemer is tegenwoordig behoorlijk ingewikkeld met alle verlofsoorten die er zijn en met de veranderingen van wettelijke regels en cao’s. Vandaar dat er ook speciale verlofregistratiesoftware op de markt is om hierbij een helpende hand te bieden. Het gaat zowel om aparte programma’s als om modules van grotere hrm-pakketten. Waar moet u op letten bij verlofregistratiesoftware en hoe ziet de markt eruit? […]

 • Wanneer heeft de OR instemmingsrecht (of niet)?
  on 26 augustus 2021 at 10:52

  Houd deze checklist iedere OR- en overlegvergadering bij de hand. U kunt hiermee snel controleren of een onderwerp onder het instemmingsrecht valt of niet. De ondernemingsraad (OR) heeft over een aantal voorgenomen besluiten instemmingsrecht. In deze checklist staat welke onderwerpen dit zijn, voorzien van een nadere toelichting. Ook voor uw bestuurder is dit een handig overzicht: hij kan hiermee al in een vroeg stadium vaststellen of hij de ondernemingsraad bij zijn besluitvorming moet betrekken. […]

 • Hoe zorgen we voor een goede thuiswerkregeling?
  on 24 augustus 2021 at 14:04

  Of de verspreiding van het coronavirus wordt bedwongen of niet: aan thuiswerken komt in in onze organisaties geen einde meer. Zowel de werkgever als werknemers hebben ondervonden dat (deels) thuiswerken voordelen heeft. We willen daaarom een goede thuiswerkregeling opstellen. Hoe pakken we dat aan? […]

 • Voorbeeld bonusregeling
  on 20 juli 2021 at 13:49

  Deze kant-en-klare bonusregeling kunt u gebruiken als basis om goede afspraken te maken over het recht op een bonus. Bij bepaalde functies kan een prestatiebonus bijdragen aan het motiveren van werknemers tot het leveren van een betere prestatie. Ook kan een bonus ervoor zorgen dat de werknemer die het beste presteert de hoogste beloning krijgt. Dat kan bijdragen aan een – gevoelsmatig - rechtvaardiger beloning van werknemers. […]

 • Mag een extern ingehuurde kandidaat de rol van OR voorzitter vervullen?
  on 9 juli 2021 at 09:06

  In onze OR is de functie van voorzitter vacant. Mogen wij een externe kandidaat inhuren om deze vacature te vervullen?  […]

 • Overeenkomst hybride werken
  on 5 juli 2021 at 09:24

  Gebruik deze overeenkomst om duidelijke afspraken te maken over hybride werken. Veel werknemers staan er tegenwoordig om te springen om plaatsonafhankelijk te werken: vanuit huis, op kantoor of op een andere locatie. Ook voor organisaties heeft hybride werken voordelen: besparen op reiskosten, minder CO2-uitstoot en er zijn minder vierkante meters bedrijfsruimte nodig. Spreekt u met een werknemer af dat deze locatie-onafhankelijk gaat werken, dan is het verstandig om de afspraken vast te leggen in een overeenkomst. […]

 • Wat is hybride werken en wat is een hybride werkcultuur?
  on 25 juni 2021 at 13:59

  In de media lezen we steeds over 'hybride werken'. Maar wat is dat nu eigenlijk: hybride werken? En wat is een hybride werkcultuur? […]

 • Wat is een inkomstenverhouding?
  on 25 juni 2021 at 09:16

  Ik las dat bij een wisseling van de hoge naar de lage WW-premie of andersom voor de werknemer een nieuwe inkomstenverhouding moet worden aangemaakt. Wat houdt dat in? […]

 • De 30%-regeling correct toepassen
  on 18 juni 2021 at 12:04

  Onder voorwaarden kunnen werkgevers de naar Nederland of naar het buitenland uitgezonden werknemers een forfaitaire onbelaste vergoeding geven ter dekking van de extraterritoriale kosten. Dit is de zogenoemde 30%-regeling. Het is hierbij van belang om te weten wat precies als extraterritoriale kosten kwalificeren en hoe hoog die onbelaste vergoeding onder de 30%-regeling mag zijn. Daarnaast moeten de werknemers aan bepaalde voorwaarden voldoen. Deze tool geeft u een goed overzicht van waar u precies op moet letten bij de 30%-regeling. […]

 • Hoe verwerk ik de loonheffingen bij maaltijden in de bedrijfskantine?
  on 17 mei 2021 at 07:49

  Hoe zit het met de loonheffingen bij maaltijden in de bedrijfskantine en hoe verwerk ik dit precies? […]

 • Detacheringsovereenkomst re-integratie 2e spoor
  on 4 mei 2021 at 11:12

  Gebruik deze detacheringsovereenkomst als u een werknemer wilt detacheren vanwege re-integratie 2e spoor. Een werkgever en werknemer zijn verplicht te voldoen aan de re-integratieverplichtingen bij arbeidsongeschiktheid van de werknemer. Als re-integratie van de werknemer bij de eigen werkgever (re-integratie 1e spoor) niet lukt, moet gekeken worden naar re-integratie 2e spoor (bij een andere organisatie). Als de werknemer in het kader van re-integratie 2e spoor - op detacheringsbasis - bij een andere organisatie gaat werken, moeten de werkgever (de uitlener) en de inlenende organisatie hier afspraken over maken. Hiervoor kunt u deze detacheringsovereenkomst gebruiken. […]

 • Over welke loonbestanddelen is vakantiegeld verschuldigd?
  on 20 april 2021 at 08:01

  Iedere werknemer heeft recht op vakantiegeld en de werkgever moet dit uitbetalen. Maar over welk bedrag moet hij dat vakantiegeld berekenen?  […]