Fiscaal nieuws

 • Marktanalyse eigenrisicodragerschap Ziektewet
  on 8 augustus 2018 at 08:17

  Uw organisatie kan eigenrisicodrager worden voor de Ziektewet. Dat wil zeggen dat de werkgever zelf opdraait voor de uitkering en re-integratie van zieke (ex-)werknemers die onder het vangnet van de Ziektewet vallen. In ruil daarvoor draagt hij minder premies werknemersverzekeringen af. De meeste eigenrisicodragers voor de Ziektewet brengen het risico onder bij een particuliere verzekeraar. Waar moet u dan op letten? Deze marktanalyse vergelijk een aantal bekende aanbieders met elkaar, zodat u een partij kunt vinden die het beste bij uw organisatie aansluit. […]

 • Wanneer is iets een 'voordeel buiten de dienstbetrekking'?
  on 15 mei 2018 at 14:12

  Ik las recent iets over 'voordeel buiten de dienstbetrekking' met betrekking tot vergoedingen en verstrekkingen. Wat is dat precies? […]

 • Wat houdt het tabeltarief in verband met de eindheffing?
  on 15 mei 2018 at 13:34

  Wat is het tabeltarief precies en wat houdt het in? Ik kom deze term regelmatig tegen, maar weet niet goed wat het is en kan er weinig over vinden op internet. […]

 • Wat is een onbelaste vergoeding of verstrekking?
  on 15 mei 2018 at 13:28

  Ik ben regelmatig bezig met de loonheffingen binnen onze organisatie en ik merk dat ik het soms lastig vind om bepaalde termen uit elkaar te houden. Wat is bijvoorbeeld een onbelaste vergoeding of verstrekking? […]

 • Handboek Loonheffingen 2018 inclusief register
  on 26 maart 2018 at 08:25

  In dit Handboek vindt u informatie over de loonheffingen in 2018: de loonbelasting/premie volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen, de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet en de werkkostenregeling (WKR). Ook de administratieve verplichtingen komen aan bod. Download dit handige naslagwerk inclusief register direct.Na het downloaden, ontvangt u automatisch een mail als er een nieuwe versie van het Handboek Loonheffingen wordt gepubliceerd. […]

 • Wat moet er op de jaaropgaaf staan?
  on 23 februari 2018 at 09:43

  U moet er ieder jaar voor zorgen dat uw werknemers een jaaropgaaf ontvangen. Dit moet u wel binnen een redelijke termijn doen. Werknemers moeten immers uw cijfers kunnen vergelijken met de cijfers die op zijn vooringevulde aangifte inkomstenbelasting van het voorgaande jaar staan. Maar buiten deze tijdige aanlevering moet u ook een verplicht aantal gegevens op deze jaaropgaaf opnemen. Deze e-learningcursus legt uit wat er allemaal op de jaaropgaaf moet staan. […]

 • Veiligheidstekens en pictogrammen
  on 4 januari 2018 at 16:18

  Het gebruik van veiligheidstekens of pictogrammen kan het risico van misverstanden en arbeidsongevallen verkleinen. Door het gebruik van kleuren en symbolen kunnen werknemers direct begrijpen wat ze moeten doen of laten. Deze mooie infographic laat enkele veelvoorkomende veiligheidstekens zien, onderverdeeld in verbod, gebod, waarschuwing, veiligheid en brandveiligheid. […]

 • Kritische blik op het netto werkkapitaal
  on 28 december 2017 at 08:10

  De current ratio is de ratio die het meest wordt gebruikt in de praktijk bij de beoordeling van de liquiditeit van een organisatie. De ratio geeft de verhouding tussen de vlottende activa en de vlottende passiva en is daarmee geheel gebaseerd op de onderdelen van het netto werkkapitaal (NWK). Deze tool geeft aan wat precies het NWK is, hoe u het berekent en welke kanttekeningen er geplaatst worden bij deze berekening. […]

 • AVG: privacyregels op en rond de werkvloer
  on 21 december 2017 at 15:09

  De privacyregels die de AVG voorschrijft, hebben ook betrekking tot een aantal belangrijke personeelskwesties, zoals personeelsdossiers, identificatieplicht, internetprotocol, thuiswerken, (digitale) opslagplaatsen, back-ups en cameratoezicht. […]

 • AVG: Data-protection Impact Assessment
  on 20 december 2017 at 09:38

  Bijna iedere organisatie verwerkt tegenwoordig wel op enige manier persoonsgegevens en is dus verplicht te voldoen aan de wet- en regelgeving die daarop van toepassing is. Hiervoor kunt u een Data-protection Impact Assessment (DPIA) uitvoeren of laten uitvoeren. Deze e-learningcursus legt uit wat de Data-protection Impact Assessment precies is en welke rol dit speelt in de AVG. […]

 • Dossieropbouw bij disfunctioneren
  on 18 december 2017 at 13:04

  Kunt u afscheid nemen van een werknemer die slecht functioneert zonder een (goed) ontslagdossier? Soms is het antwoord ‘ja’ omdat een werknemer bereid is om akkoord te gaan met een beëindigingsovereenkomst. Als een werknemer niet akkoord gaat en u naar de rechter moet, krijgt u waarschijnlijk nul op het rekest omdat het ontslag onvoldoende is onderbouwd. Voor een succesvolle ontslagprocedure is een goede dossieropbouw namelijk cruciaal. Deze e-learningcursus laat zien hoe zo’n dossier moet worden opgebouwd. […]

 • AVG: wat zijn (bijzondere) persoonsgegevens en verwerkers?
  on 11 december 2017 at 13:55

  Door de AVG gelden er nieuwe regels wat betreft de persoonsgegevens van betrokkenen. Maar wat zijn precies persoonsgegevens? En welke persoonsgegevens worden aangemerkt als bijzondere persoonsgegevens? Deze e-learningcursus laat zien wat persoonsgegevens precies zijn, maar ook wat er wordt verstaan onder verwerking. […]

 • AVG: het recht om vergeten te worden
  on 6 december 2017 at 08:57

  Door de AVG gelden er nieuwe en aangescherpte regels wat betreft de persoonsgegevens van betrokkenen. Een veelbesproken onderwerp gaat over het recht om vergeten te worden. Wat houdt dit recht precies in en hoe komt u daaraan tegemoet? Deze e-learningcursus gaat daar dieper op in. […]

 • AVG: het sollicitatieproces
  on 21 november 2017 at 15:44

  Door de AVG gelden er per 25 mei 2018 nieuwe en aangescherpte privacyregels en dat heeft ook invloed op het sollicitatieproces. Deze e-learningcursus gaat dieper in op de nieuwe regels rondom het sollicitatieproces. […]

 • Investeren en innoveren
  on 7 november 2017 at 14:15

  Investeren en innoveren zijn twee belangrijke activiteiten om de groei van uw organisatie zeker te stellen of, nog beter, te stimuleren. Uw organisatie moet zich natuurlijk blijven ontwikkelen om een stevige markt- en concurrentiepositie te kunnen behouden of te verbeteren. Investeringen en innovaties kunnen wel flink in de papieren lopen. Gelukkig zijn er verschillende tegemoetkomingen waar u gebruik van kunt maken. […]

 • Transitievergoeding nu en straks
  on 1 november 2017 at 08:31

  Werkgevers moeten door inwerkingtreding van de Wet werk en zekerheid (WWZ) bij het ontslaan van werknemers of het niet verlengen van hun contract een transitievergoeding betalen. Op dit moment hoeft dat alleen na een dienstverband van minstens twee jaar, maar de nieuwe regering wil die verplichting direct bij indiensttreding laten ontstaan. Ook gaat het vergoedingsbedrag bij langere dienstverbanden omlaag. Dit zijn enkele van de aanpassingen rond de transitievergoeding uit het regeerakkoord. Deze tool biedt inzicht in welke regels er nu bestaan rond de transitievergoeding en welke daarvan door het kabinet zullen worden aangepast. […]

 • Effectief uw gesprekspartner beïnvloeden
  on 17 oktober 2017 at 11:56

  Beïnvloeden is een belangrijke vaardigheid voor iedereen die veel met verschillende partijen en personen samenwerkt. Hoe overtuigt u anderen van uw mening of standpunt? In deze e-learningcursus leert u vier verschillende stijlen waarmee u anderen effectief kunt beïnvloeden. […]

 • Wetgeving bij ziekte en re-integratie
  on 2 oktober 2017 at 11:38

  Valt één van uw werknemers uit vanwege langdurige ziekte, dan wilt u natuurlijk het liefst dat hij weer zo snel mogelijk aan de slag gaat. Door de stappen uit de Wet verbetering poortwachter te volgen, zorgt u ervoor dat uw zieke werknemer zo snel mogelijk in uw organisatie terugkeert. […]

 • Stroomschema: Werknemer woont in Nederland en werkt in buitenland
  on 17 augustus 2017 at 12:32

  Dit stroomschema gebruikt u om te bepalen of u loonbelasting moet inhouden op het loon dat uw werknemer in het buitenland verdient. Dit stroomschema past u toe per land. Dat betekent dat als u werknemers heeft die in verschillende landen werken, u dit stroomschema doorloopt per land.Deze tool is gebaseerd op het Handboek Loonheffingen 2018. […]

 • Omzetting eenmanszaak in BV: hoe werkt dat precies?
  on 9 augustus 2017 at 09:45

  Ik heb een eenmanszaak en bezit een bedrijfsgebouw. Ik wil de eenmanszaak in zijn geheel inbrengen in een BV inclusief het onroerend goed. Hoe gaat dat dan met het bedrijfsgebouw dat nu op mijn naam staat, wordt dat door de notaris geregeld? […]