Fiscaal nieuws

 • Mag de werkgever vakantie opnemen verplichten?
  on 6 april 2020 at 15:07

  Omdat onze organisatie door de coronamaatregelen minder werk heeft, willen we alle werknemers vragen om deze maand 5 vakantiedagen op te nemen. Mogen we dat verplicht stellen? […]

 • De financiële en fiscale coronamaatregelen op een rij
  on 3 april 2020 at 14:51

  De Nederlandse overheid heeft een breed scala van financiële en fiscale maatregelen geïntroduceerd voor ondernemers en ondernemingen die geraakt worden door de gevolgen van het coronavirus.Met deze checklist kunt u eenvoudig nagaan op welke vergoedingen en regelingen u recht heeft, zodat u geen geld misloopt. De regelingen zijn onderverdeeld per categorie onderneming. […]

 • Handboek Loonheffingen 2020 met register
  on 2 april 2020 at 12:56

  In dit handboek vindt u informatie van de Belastingdienst over de loonheffingen in 2020. Zoals u gewend bent, heeft Rendement een alfabetisch trefwoordenregister bij de pdf van het Handboek Loonheffingen 2020 voor u samengesteld. Na het downloaden van het Handboek ontvangt u automatisch een mail zodra er een nieuwe versie beschikbaar is. […]

 • Hoe kunnen we de omzetdaling door corona inschatten?
  on 27 maart 2020 at 09:10

  Ons managementteam verwacht dat bepaalde afdelingen vanwege corona minder omzet zullen draaien. Hoe kunnen we zoiets inschatten? […]

 • Hoe voorkomen we datalekken bij thuiswerken?
  on 26 maart 2020 at 07:32

  Het ziet er naar uit dat onze onderneming voor langere tijd dicht moet blijven vanwege corona. Hoe voorkomen we datalekken bij thuiswerken? […]

 • Mijn werknemer wil thuis blijven uit angst voor besmetting. Mag hij dat?
  on 24 maart 2020 at 13:33

  Wij hebben een werknemer die erg bang is om besmet te worden met het coronavirus. Hij weigert op de werkvloer te verschijnen. Thuiswerken is in zijn functie niet mogelijk.Mag een werknemer weigeren op het werk te komen, uit angst voor besmetting met corona? […]

 • Mag een werknemer zijn vakantieaanvraag zomaar intrekken?
  on 24 maart 2020 at 11:12

  Veel werknemers willen hun vakantieaanvraag intrekken, omdat ze vanwege de coronacrisis niet op vakantie kunnen. Vanuit organisatorisch oogpunt komt ons dat niet goed uit. We hebben nu minder werk voor onze werknemers, dus het zou goed uitkomen zijn als ze nu hun vakantiedagen opmaken. Mag een werknemer zijn vakantieaanvraag zomaar intrekken? […]

 • Wie moet de inrichting van een thuiswerkplek betalen?
  on 24 maart 2020 at 10:15

  Steeds meer van onze medewerkers werken af en toe vanuit huis. Dat vinden we als organisatie geen probleem, maar wie betaalt de inrichting van de thuiswerkplek? […]

 • Vind video’s met bruikbare arbopresentaties
  on 20 maart 2020 at 15:12

  Als arbo-adviseur of preventiemedewerker deelt u veel kennis. Dit gaat vaak via presentaties: om werknemers te informeren of om de directie te overtuigen. Video’s kunnen helpen, want beelden hebben nu eenmaal meer impact.Maar internet staat vol met arbovideo’s, en het is lastig het kaf van het koren te scheiden. Gebruik deze checklist met een selectie aan aanbieders van arbovideo’s voor het vinden van de juiste filmpjes voor uw behoefte. […]

 • Verzoek tot bijzonder uitstel van betaling belastingen
  on 20 maart 2020 at 14:26

  Ondernemers die door de corona-uitbraak in problemen komen kunnen om bijzonder uitstel van betaling inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonheffingen vragen bij de Belastingdienst.Hiervoor moet u een schriftelijke motivatie, dat uw onderneming in de problemen is geraakt door de coronacrisis, sturen naar de Belastingdienst. Als het verzoek tot bijzonder uitstel van betaling bij de Belastingdienst is geregistreerd wordt de invordering meteen voor 3 maanden stopgezet. Een boete voor het niet op tijd betalen van btw of loonheffingen hoeft u niet te betalen.U kunt ook voor een langere periode uitstel aanvragen. Daarvoor moet u nog aanvullende informatie aanleveren (eventueel met verklaring van een derde deskundige). Hier zal de Belastingdienst later meer over bekendmaken […]

 • Wie betaalt de schade als niet geleverd kan worden door corona?
  on 13 maart 2020 at 14:46

  Als direct gevolg van de coronacrisis kunnen onze leveranciers niet aan ons leveren. Hierdoor zijn wij niet in staat onze contractuele afspraken met onze klanten na te komen. Kunnen we de gederfde inkomsten verhalen op de leverancier? […]

 • Tijdelijke thuiswerkovereenkomst
  on 9 maart 2020 at 13:13

  Veel werkgevers kiezen ervoor hun medewerkers tijdelijk thuis te laten werken om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken. Als u met uw werknemers wilt afspreken dat de mogelijkheid om thuis te werken alleen in incidentele situaties mogelijk is, dan kunt u deze standaardovereenkomst gebruiken. […]

 • Moeten we buitenlandse medewerkers loon doorbetalen bij corona?
  on 9 maart 2020 at 11:26

  Onze organisatie heeft werknemers die in het buitenland werken. Steeds meer van die werknemers kunnen vanwege quarantaine en reisbeperkingen niet meer op hun werk komen. Thuiswerken is niet mogelijk. Moeten we hun loon door blijven betalen? […]

 • Eén van onze medewerkers is besmet met corona. En nu?
  on 9 maart 2020 at 11:16

  In onze organisatie hebben wij een medewerker bij wie een corona-infectie is vastgesteld. Hij is met verkoudheidsklachten nog op het werk geweest. Wat moeten we nu doen? […]

 • Alles wat u moet regelen vanwege corona
  on 6 maart 2020 at 13:52

  Werkgevers en ondernemers zijn geraakt door de gevolgen van het coronavirus – officieel COVID-19 – en de maatregelen die de regering heeft getroffen.Deze checklist helpt u om te bepalen of u alle belangrijke stappen heeft gezet, om de gevolgen van de coronacrisis voor uw medewerkers en uw organisatie zo goed mogelijk op te vangen.De checklist zal gedurende de coronacrisis regelmatig geactualiseerd worden. […]

 • Wanneer kunnen mijn ondernemingen een fiscale eenheid vormen?
  on 29 januari 2020 at 12:44

  Ik moet voor al mijn vennootschappen afzonderlijk aangifte voor de BTW en VPB doen, kunnen mijn ondernemingen een fiscale eenheid vormen zodat het in één keer kan? […]

 • Extra dividend uitkeren vanwege fiscale plannen?
  on 28 januari 2020 at 12:25

  Volgens de fiscale plannen wordt de heffing van box 2 de komende jaren verhoogd. Is het daarom verstandig om mijn bv (extra) dividend te laten uitkeren? […]

 • Fiets van de zaak
  on 14 januari 2020 at 07:23

  Werkgevers die werknemers van een fiets van de zaak willen voorzien, hebben daar drie manieren voor: vergoeden, verstrekken of ter beschikking stellen. U bent vrij in uw keuze tussen deze opties, eventuele afspraken uit de (collectieve) arbeidsovereenkomst daargelaten. Deze tool geeft u inzicht in de drie mogelijke manieren voor een fiets van de zaak aan werknemers en de specifieke fiscale regels die daarbij gelden. […]

 • Overzicht gerichte vrijstellingen
  on 13 januari 2020 at 08:44

  Voor bepaalde vergoedingen en verstrekkingen geldt een gerichte vrijstelling, waardoor er via aanwijzing als eindheffingsloon sprake is van onbelast loon zónder dat dit ten laste gaat van uw vrije ruimte. Deze tool geeft inzicht in de situaties waarin en voorwaarden waaronder zo’n gerichte vrijstelling geldt. […]

 • Bepaal de vrije ruimte van de werkkostenregeling
  on 10 januari 2020 at 10:10

  Uw organisatie moet bepalen of de vrije ruimte wordt overschreden. Hiervoor moet u allereerst natuurlijk die beschikbare ruimte berekenen. Daarna is het verstandig om het vollopen ervan in de gaten houden, zodat u op het afrekenmoment niet voor verrassingen komt te staan. Om de juiste afrekening voor de WKR te kunnen maken, moet u de vrije ruimte op de juiste manier bepalen. Deze tool helpt u dat te doen en vervolgens het vollopen ervan gaandeweg het jaar in de gaten te houden. […]