Fiscaal nieuws

 • Belastingvrije cursus stoppen met roken aanbieden?
  on 17 januari 2022 at 13:25

  De wetgever verplicht ons uiterlijk op 1 januari 2022 de rookruimtes binnen onze organisatie te sluiten. Dat betekent dat werknemer niet meer op het werk kunnen roken. Kunnen wij onze werknemers onbelast een cursus stoppen met roken laten volgen? […]

 • Regeling thuiswerkvergoeding
  on 10 januari 2022 at 10:52

  Met deze voorbeeldregeling kunt u een onkostenvergoeding voor werknemers bij thuiswerken invoeren. Thuiswerken is steeds meer de standaard geworden. Het is de verwachting dat een blijvende behoefte zal bestaan om structureel een aantal dagen per week thuis te werken. Door meer thuiswerken hebben werknemers kosten. De verwarming is langer aan, de eigen printer wordt gebruikt, de koffie komt uit de eigen keuken in plaats van die van de werkgever et cetera. U bent het als werkgever niet verplicht (tenzij in de cao anders is geregeld), maar als u de werknemer in deze kosten tegemoet wilt komen, dan kunt u hiervoor deze regeling thuiswerkvergoeding gebruiken. […]

 • Hoeveel mag ik belastingvrij schenken aan familie of geven aan goede doelen?
  on 6 januari 2022 at 15:03

  Ik heb nog wat geld over, hoeveel mag ik dit jaar nog belastingvrij schenken aan familie of geven aan goede doelen? […]

 • Heeft een werknemer in thuisquarantaine altijd recht op loon?
  on 6 januari 2022 at 13:03

  Een werknemer heeft onverantwoorde risico’s genomen en moet nu in thuisquarantaine. Thuiswerken is in zijn functie niet mogelijk. Moeten wij zijn loon doorbetalen of heeft hij geen recht op loon? […]

 • Geldt het uitzendbeding nu wel of niet bij ziekte?
  on 6 januari 2022 at 12:05

  Het staat al zo’n 20 jaar in de uitzend-cao: de regel dat het contract van een uitzendkracht kan eindigen bij ziekte. Lange tijd is hierover geen discussie geweest. Tot in 2020 het gerechtshof de rechtsgeldigheid van deze regel in twijfel trok. Dus nu vragen we ons af: geldt het uitzendbeding nu wel of niet bij ziekte? […]

 • Wat telt mee voor gebruikelijk loon?
  on 6 januari 2022 at 10:32

  Als dga moet ik rekening houden met het gebruikelijk loon. Wat telt er nu wel en niet mee voor de bepaling van dit loon? […]

 • Bijtelling privégebruik auto van de zaak bepalen
  on 5 januari 2022 at 07:18

  Een auto van de zaak ter beschikking stellen heeft grote gevolgen voor uw loonadministratie. De Belastingdienst heeft de berekening en administratieve verwerking van de bijtelling privégebruik auto van de zaak namelijk bij de werkgever gelegd. Een werknemer die met de auto meer dan 500 privékilometers per jaar maakt, moet voor dit privévoordeel een bijtelling op zijn loon krijgen. […]

 • Vrije ruimte WKR berekenen en toetsen
  on 4 januari 2022 at 12:00

  Voor de berekening en toetsing van de vrije ruimte onder de werkkostenregeling (WKR) bestaan twee methoden. Bij de formele methode wordt de vrije ruimte berekend per aangiftetijdvak van het lopende jaar. De toetsing op overschrijding ervan gebeurt ook per aangiftetijdvak van het lopende jaar. Hierbij vindt er geen verrekening plaats na afloop van het jaar. Bij de afwijkende methode wordt de vrije ruimte slechts eenmalig berekend, en wel na afloop van het kalenderjaar. De toetsing op overschrijding ervan gebeurt ook alleen op dat moment. In deze rekentool vindt u beide methodes om de vrije ruimte te berekenen en te toetsen. Om werkgevers tegemoet te komen tijdens de coronacrisis, heeft het kabinet de vrije ruimte van de WKR voor (2020 en) 2021 tijdelijk verhoogd van 1,7% naar 3% over de eerste € 400.000 van de loonsom. In de rekenbladen voor 2021 is hiermee rekening gehouden. […]

 • Personeelslening overeenkomst
  on 4 januari 2022 at 09:00

  Gebruik deze overeenkomst als u geld wilt uitlenen aan uw werknemer. U kunt bijvoorbeeld een lening verstrekken voor de aankoop van een (elektrische) fiets of elektrische scooter. U hoeft hierover geen rente te berekenen. Daar heeft de werknemer profijt van. In andere gevallen waarin u een renteloze lening of lening met lage rente verstrekt aan een van uw werknemers moet u een marktconforme rente berekenen. Doet u dit niet dan moet u over het rentevoordeel loonheffingen berekenen. […]

 • Fiscale winstberekening inkomstenbelasting
  on 4 januari 2022 at 07:30

  In deze rekentool kunt u de commerciële winst omrekenen naar de fiscale winst. Als ondernemer weet u dat uw winst wordt berekend door uw opbrengsten te verminderen met uw kosten. Dit wordt ook wel de commerciële winst genoemd. U betaalt echter belasting over de fiscale winst oftewel belastbare winst uit onderneming. Dit kan aanzienlijk verschillen.Voor deze fiscale winstberekening moeten nog diverse correcties plaatsvinden. Zo kunt u misschien aanspraak maken op kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) of willekeurige afschrijving. Bovendien hebben ondernemers die voldoen aan het urencriterium recht op toepassing van de zelfstandigenaftrek.Deze rekentool biedt u inzicht in de verschillen tussen de commerciële winst en het saldo fiscalewinstberekening. Voor iedere bijtelling of aftrekpost vindt u op het instructieblad een korte toelichting. […]

 • Omgaan met beslag op het loon van een werknemer
  on 3 januari 2022 at 13:18

  Veel werkgevers krijgen wel eens met een loonbeslag voor een werknemer te maken. Als schuldeisers na een serie van invorderingsmaatregelen alsnog hun geld niet ontvangen van de werknemer, zullen zij beslag op zijn loon laten leggen. Dit is een zeer effectieve manier om de openstaande schuld alsnog geïnd te krijgen. Voor werkgevers betekent een opgelegd loonbeslag extra werk. Dit stappenplan voert u door de diverse fasen van zo’n beslag en geeft aan wat werkgevers wel en niet moeten doen. […]

 • Transitievergoeding berekenen
  on 3 januari 2022 at 10:24

  Gebruik deze rekentool om de hoogte van de transitievergoeding snel en makkelijk te berekenen. Als uw organisatie een werknemer ontslaat of het contract van een werknemer niet verlengt, kan de werknemer recht hebben op een transitievergoeding. Sinds de invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) per 2020 moet uw organisatie al vanaf de eerste dag van het dienstverband een transitievergoeding betalen bij onvrijwillig vertrek van de werknemer. […]

 • Bruto-nettoberekening salaris
  on 3 januari 2022 at 10:02

  In elke organisatie komt vroeg of laat de vraag van een werknemer 'Wat zou ik verdienen als ik een dag meer ga werken?' of 'Wat zou het me kosten als ik ouderschapsverlof opneem?'. Met deze online rekentool kunt u op basis van het brutosalaris met drie klikken een indicatie krijgen van het nettoloon van de werknemer. […]

 • Bijtelling auto van de zaak berekenen
  on 3 januari 2022 at 09:18

  Met deze online rekentool berekent u wat de nettokosten van een auto van de zaak zijn voor een werknemer en welke fiscale bijtelling van toepassing is. Door maximaal zes velden in te vullen, heeft u direct een goed beeld van de kosten. […]

 • Voorzie de werknemer van basisinformatie over pensioen
  on 30 december 2021 at 16:12

  Nieuwe werknemers die gaan deelnemen aan de pensioenregeling van uw organisatie moeten van de pensioenuitvoerder binnen drie maanden Pensioen 1-2-3 ontvangen met informatie over de pensioenregeling. Ze kunnen dan zelf kiezen hoeveel details ze willen weten. Vóór die tijd moet de werkgever echter al met de pensioencommunicatie aan de slag. In deze gesprekshandleiding staat welke pensioenvraagstukken allemaal in het arbeidsvoorwaardengesprek aan de orde moeten komen. […]

 • Loon of dividend voor dga, wat is het voordeligst?
  on 28 december 2021 at 15:11

  Mijn bv kan mij als dga dividend uitkeren of meer salaris geven. Wat is fiscaal gezien de voordeligste weg? […]

 • Het voorbereiden en voeren van exitgesprekken
  on 28 december 2021 at 11:24

  Gebruik deze gesprekshandleiding voor het voeren van succesvolle exitgesprekken. U gaat een exitgesprek voeren met een werknemer die ontslag heeft genomen. U was onaangenaam verrast en vindt het eigenlijk best wel jammer dat juist deze talentvolle werknemer elders gaat werken. Zeker nu u al last heeft van krapte in de arbeidsmarkt. Door een exitgesprek te voeren, hoort u de redenen en wellicht kunt u daarmee maatregelen nemen om nog meer ongewenst personeelsverloop te voorkomen. […]

 • Alles wat u moet regelen vanwege corona
  on 23 december 2021 at 10:10

  Doorloop de checklist om u ervan te verzekeren dat u aan alles heeft gedacht om uw organisatie door de coronacrisis te loodsen.In de checklist staan alle steunmaatregelen, maar ook andere onderwerpen die belangrijk zijn voor uw organisatie vanwege de coronacrisis, zoals aandachtspunten specifiek voor werkgevers en de ondernemingsraad (OR), bedrijfscriminaliteit en maatregelen die u moet of kunt treffen om verspreiding van COVID-19 binnen uw organisatie te voorkomen.Ook vindt u in de checklist verschillende toolboxen die u stap-voor-stap door een aantal lastige onderwerpen loodsen: terug naar kantoor, de RI&E, de invoering van thuiswerken, ontslag om bedrijfseconomische redenen, grip houden op uw debiteuren, voorbereid zijn op een dreigend faillissement en meer. […]

 • Wat is een SWOT-analyse en wat kan je ermee?
  on 20 december 2021 at 12:53

  Als ondernemingsraad willen we graag een actieve rol nemen in de toekomstontwikkelingen van onze organisatie. De coronapandemie vraagt namelijk een actieve houding om alle veranderingen het hoofd te bieden. Nu hebben we gehoord dat we een SWOT-analyse kunnen overwegen. Wat is een SWOT-analyse en wat kan je ermee? […]

 • Wat wijzigt er aan de hoge en lage WW-premie in 2022?
  on 9 december 2021 at 12:38

  Op 1 januari 2020 veranderde het premiesysteem voor de financiering van de Werkloosheidswet (WW). We kregen toen te maken met een hoge en lage WW-premie. In 2020 en 2021 werden de regels echter alweer tijdelijk aangepast. Wat kunnen we voor 2022 verwachten? […]