Fiscaal nieuws

 • Welke rol heeft de preventiemedewerker bij de RI&E?
  on 14 februari 2020 at 10:16

  We hebben in onze organisatie de wettelijk verplichte preventiemedewerker aangesteld. Welke rol heeft de preventiemedewerker bij het opstellen en handhaven van de RI&E? […]

 • Welke rol heeft de OR bij het opstellen, wijzigen en naleven van de RI&E?
  on 14 februari 2020 at 09:31

  Onze ondernemingsraad wil graag meepraten over de risico-inventarisatie- en evaluatie (RI&E). Welke rol heeft de OR bij het opstellen, wijzigen en naleven van de RI&E, op basis van de wet? […]

 • Welke rol spelen de bedrijfsarts en de arbodienst bij de RI&E?
  on 14 februari 2020 at 08:54

  In onze organisatie zijn we een RI&E aan het maken. Welke rol heeft de bedrijfsarts hierbij? En de arbodienst? […]

 • Welk BTW-tarief moet ik hanteren?
  on 12 februari 2020 at 13:39

  Welk BTW-tarief moet ik hanteren voor de goederen en/of diensten die ik lever?? […]

 • Wie neemt het initiatief tot het oprichten van een ondernemingsraad (OR)?
  on 7 februari 2020 at 15:17

  Onze organisatie heeft nog geen ondernemingsraad, terwijl dit volgens de wet wel nodig is. Wie moet het initiatief nemen om een ondernemingsraad op te richten? […]

 • Kan ik bij de inlening van personeel aansprakelijk worden gesteld voor betaling van de BTW?
  on 2 februari 2020 at 23:00

  Kan ik bij de inlening van personeel aansprakelijk worden gesteld voor betaling van de BTW? […]

 • Hoe moet ik de BTW berekenen als ik verkoop aan een buitenlandse afnemer binnen de EU?
  on 29 januari 2020 at 07:12

  Hoe moet ik de BTW berekenen als ik verkoop aan een buitenlandse afnemer binnen de EU? […]

 • Welke zaken vallen onder het Besluit Uitsluiting Aftrek (BUA)?
  on 28 januari 2020 at 15:20

  Welke zaken vallen onder het Besluit Uitsluiting Aftrek (BUA)? […]

 • Wanneer kan ik een werknemer ontslaan wegens veelvuldig ziekteverzuim?
  on 23 januari 2020 at 10:42

  Wanneer is er in de praktijk precies sprake van veelvuldig ziekteverzuim, wat een voorwaarde is voor ontslag wegens frequent verzuim op basis van ontslaggrond c? […]

 • Bijtelling fiets van de zaak berekenen
  on 22 januari 2020 at 10:10

  Met deze online rekentool berekent u wat de nettokosten van een fiets van de zaak zijn voor een werknemer. Door maximaal 5 velden in te vullen, heeft u direct een goed beeld van de kosten. […]

 • Fiets van de zaak
  on 14 januari 2020 at 07:23

  Werkgevers die werknemers van een fiets van de zaak willen voorzien, hebben daar drie manieren voor: vergoeden, verstrekken of ter beschikking stellen. U bent vrij in uw keuze tussen deze opties, eventuele afspraken uit de (collectieve) arbeidsovereenkomst daargelaten. Deze tool geeft u inzicht in de drie mogelijke manieren voor een fiets van de zaak aan werknemers en de specifieke fiscale regels die daarbij gelden. […]

 • Overzicht gerichte vrijstellingen
  on 13 januari 2020 at 08:44

  Voor bepaalde vergoedingen en verstrekkingen geldt een gerichte vrijstelling, waardoor er via aanwijzing als eindheffingsloon sprake is van onbelast loon zónder dat dit ten laste gaat van uw vrije ruimte. Deze tool geeft inzicht in de situaties waarin en voorwaarden waaronder zo’n gerichte vrijstelling geldt. […]

 • Bepaal de vrije ruimte van de werkkostenregeling
  on 10 januari 2020 at 10:10

  Uw organisatie moet bepalen of de vrije ruimte wordt overschreden. Hiervoor moet u allereerst natuurlijk die beschikbare ruimte berekenen. Daarna is het verstandig om het vollopen ervan in de gaten houden, zodat u op het afrekenmoment niet voor verrassingen komt te staan. Om de juiste afrekening voor de WKR te kunnen maken, moet u de vrije ruimte op de juiste manier bepalen. Deze tool helpt u dat te doen en vervolgens het vollopen ervan gaandeweg het jaar in de gaten te houden. […]

 • Wat is geen loon voor de WKR?
  on 10 januari 2020 at 08:00

  Uw onderneming kan de werkkostenregeling alleen toepassen voor vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen aan werknemers die loon vormen. Met deze checklist kunt u nagaan of u te maken heeft met vergoedingen of verstrekkingen die niet als WKR-loon kwalificeren. […]

 • Vrije ruimte berekenen en toetsen
  on 10 januari 2020 at 08:00

  Voor de berekening en toetsing van de vrije ruimte onder de werkkostenregeling (WKR) bestaan twee methoden. Bij de formele methode wordt de vrije ruimte berekend per aangiftetijdvak van het lopende jaar. De toetsing op overschrijding ervan gebeurt ook per aangiftetijdvak van het lopende jaar. Hierbij vindt er geen verrekening plaats na afloop van het jaar. Bij de afwijkmogelijkheid van de formele methode wordt de vrije ruimte slechts eenmalig berekend, en wel na afloop van het kalenderjaar. De toetsing op overschrijding ervan gebeurt ook alleen op dat moment. In deze rekentool vindt u zowel de formele methode als de afwijkende methode om de vrije ruimte te berekenen en te toetsen. […]

 • Addendum verlenging voor onbepaalde tijd
  on 9 januari 2020 at 08:14

  Om de lage WW-premie te mogen toepassen, moeten werkgevers in de salarisadministratie bewijs bewaren dat de werknemer een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd heeft, die geen oproepovereenkomst is. Het is dus niet langer voldoende om een tijdelijk contract stilzwijgend te verlengen. Dit bewijs kan bestaan uit een papieren addendum, een bevestiging per e-mail of een digitale handtekening. […]

 • Wanneer mag loon niet in de vrije ruimte van de werkkostenregeling?
  on 2 januari 2020 at 07:43

  In welke gevallen kan de werkgever er niet voor kiezen om een vergoeding, verstrekking of terbeschikkingstelling onder te brengen in de vrije ruimte van de werkkostenregeling? […]

 • Wat telt mee voor de hoogte van de transitievergoeding?
  on 1 januari 2020 at 08:38

  Sinds 1 januari 2020 moet u werknemers bij onvrijwillig vertrek een transitievergoeding betalen, te berekenen vanaf de eerste dag van het dienstverband. U moet die vergoeding berekenen aan de hand van het maandloon van de werknemer. Deze tool geeft u een overzicht van de looncomponenten waarover u de verschuldigde transitievergoeding moet berekenen. […]

 • Model jaaropgaaf
  on 25 november 2019 at 08:50

  Een werknemer moet na afloop van ieder jaar een jaaropgaaf van zijn werkgever ontvangen. U hoeft geen vaste lay-out of volgorde te gebruiken op de jaaropgaaf. Wel bent u verplicht om bepaalde gegevens op te nemen. Dit model geeft een overzicht van die verplichte onderdelen. Daarnaast kunnen in uw onderneming andere gegevens relevant zijn. […]

 • Is de toestemming geldig?
  on 6 november 2019 at 12:47

  Sinds de invoering van de AVG is er meer dan ooit om toestemming gevraagd voor de verwerking van persoonsgegevens. Veel van deze toestemmingen zijn helaas ongeldig. Tegelijkertijd zorgt de toestemmingsverklaring ervoor dat de persoonsgegevens zonder geldige rechtsgrond worden verwerkt, en daarmee feitelijk verboden zijn. U kunt deze tool gebruiken om te controleren of u de grondslag toestemming op een juiste manier toepast. […]