Fiscaal nieuws

 • Kan een IB-ondernemer kosten voor de werkruimte thuis aftrekken?
  on 9 september 2022 at 12:48

  In coronatijd zijn we veel meer vanuit huis gaan werken. Maar nu de coronamaatregelen zo goed als verdwenen zijn, blijkt dat velen het thuiswerken wel erg goed bevalt. Maar door al het thuiswerken schiet de rekening voor warmte en elektra wel aardig omhoog. Hoe zit het met de aftrek van deze en andere kosten voor u als IB-ondernemer in uw koopwoning? […]

 • Hoe werkt de terugbetaling van de uitgestelde belastingen?
  on 9 september 2022 at 10:09

  Mijn onderneming heeft tijdens de coronatijd een beroep gedaan op uitstel van betaling van belastingschulden. Nu moeten we vanaf 1 okober 2022 alle schulden in vijf jaar gaan aflossen. Hoe moet ik dat aanpakken, en wat als we niet kunnen betalen? […]

 • Salarissoftware 2022-2023 vergelijken
  on 6 september 2022 at 07:38

  Als u voor de keuze staat om een nieuw salarispakket aan te schaffen, is het belangrijk om de functionaliteiten van de salarissoftware af te stemmen op uw behoefte. Ook is het de moeite waard om de verschillende aanbieders met elkaar te vergelijken.In deze vergelijking vindt u een overzicht van aanbieders van lokale salarissoftware, salarissoftware die via het SAAS-model wordt aangeboden en salarisserviceverwerking.De toelichting bevat een uitgebreid overzicht van de recente ontwikkelingen en innovaties in de salarissoftware, waarbij dit jaar ook is onderzocht wat de software kan bieden aan rapportage over het zakelijke en woon-werkverkeer van de werknemers.Let op! De informatie in deze vergelijking kan sinds de publicatie in september 2022 veranderd zijn. […]

 • Hoofdlijnen bij het sluiten van een arbeidsovereenkomst
  on 26 augustus 2022 at 09:39

  Bij het in dienst nemen van een werknemer is het belangrijk dat de werkgever goede afspraken met hem maakt. Daarbij moeten keuzes worden gemaakt over een eventuele proeftijd, de looptijd van de arbeidsovereenkomst en de arbeidsvoorwaarden. Schriftelijke vastlegging van die afspraken is raadzaam en soms zelfs verplicht. Deze checklist biedt u een handig overzicht van alle zaken die u wettelijk verplicht bent om op te nemen in een arbeidsovereenkomst. Ook de veranderingen in het arbeidsrecht per 1 augustus 2022 komen aan bod. Daarnaast worden nog enkele andere punten genoemd waar u op moet letten bij het sluiten van een arbeidsovereenkomst. […]

 • Waar moeten arboprofessionals rekening mee houden bij re-integratie na hersenletsel?
  on 22 augustus 2022 at 10:04

  De gevolgen van hersenletsel zijn niet altijd zichtbaar, maar vaak wel blijvend. Het risico van een verkeerde beoordeling van de belastbaarheid ligt op de loer. Maar ook onbegrip en gebrek aan sociale steun bemoeilijken de re-integratie. Waar moet u als arboprofessional rekening mee houden? […]

 • 8 kansen voor een groene en duurzame arbeidsrelatie
  on 18 augustus 2022 at 09:38

  Gebruik dit stappenplan om een groene werkgever te worden. Toekomstbestendig ondernemen is niet alleen belangrijk voor de maatschappij, maar ook voor uw eigen onderneming. Er is meer vraag naar duurzame producten en diensten, maar daarnaast kiezen (jongere) werknemers vaker voor een groene werkgever.Door in de arbeidsrelatie rekening te houden met klimaatneutraliteit, circulariteit en eerlijke ketens is uw organisatie dus aantrekkelijker op de arbeidsmarkt. En, als u vooraf de juiste keuzes maakt, helpen uw werknemers u mee om de duurzaamheidsdoelstellingen van uw organisatie te bereiken. […]

 • Moeten we een zieke oproepkracht doorbetalen?
  on 11 augustus 2022 at 09:51

  Een oproepkracht moet drie maanden herstellen nadat hij een operatie heeft ondergaan. Heeft hij recht op loondoorbetaling?  […]

 • Wat is het verschil tussen een gebruikelijke en een ongebruikelijke tbs?
  on 9 augustus 2022 at 09:52

  Bij de terbeschikkingstellingsregeling van box 1 in de inkomstenbelasting kan er sprake zijn van een gebruikelijke of een ongebruikelijke terbeschikkingstelling. Wat is het verschil tussen een gebruikelijke en een ongebruikelijke terbeschikkingstelling? […]

 • Arbeidsovereenkomst bepaalde tijd min-max
  on 18 juli 2022 at 13:40

  Gebruik deze voorbeeld arbeidsovereenkomst voor een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd op basis van min-max-uren. Als bij indiensttreding niet duidelijk is hoeveel uren u de werknemer nodig heeft, kunt u hem een min-maxcontract aanbieden. In een min-maxovereenkomst spreekt u af hoeveel uur de werknemer minimaal aan het werk gaat. Daarnaast legt u vast hoeveel uur de werknemer zich maximaal beschikbaar moet houden voor bijkomende werkzaamheden. Per 1 augustus 2022 is de informatieverplichting uitgebreid en zijn er nieuwe regels voor nevenwerkzaamheden en scholing. Deze nieuwe regels staan in deze overeenkomst. […]

 • Nulurencontract bepaalde tijd
  on 18 juli 2022 at 13:18

  Gebruik deze overeenkomst als u een nulurencontract voor bepaalde tijd nodig heeft. Soms heeft u behoefte aan meer flexibiliteit. In perioden van drukte kan het daarom handig zijn om een oproepkracht in te inschakelen. Een nulurencontract biedt dan uitkomst. Per 1 augustus 2022 is de informatieverplichting uitgebreid en zijn er nieuwe regels voor nevenwerkzaamheden en scholing. Deze nieuwe regels staan in deze overeenkomst […]

 • Wat is een inkomstenverhouding?
  on 14 juli 2022 at 09:16

  Ik las dat voor nieuwe werknemers een inkomstenverhouding moet worden aangemaakt. En bij een wisseling van de hoge naar de lage WW-premie of andersom weer een nieuwe. Wat houdt een inkomstenverhouding precies in? […]

 • Niet voldoen aan de informatieplicht: welke sanctie?
  on 11 juli 2022 at 12:12

  Met de invoering van de Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden per 1 augustus 2022 is onze informatieplicht als werkgever uitgebreid. We moeten nieuwe werknemers meer informatie verstrekken over hun arbeidsvoorwaarden. Vanwege de aankomende zomervakantie denken we te weinig tijd te hebben om alle nieuwe wijzigingen op tijd door te voeren. Wat is de sanctie als we niet of niet op tijd voldoen aan onze informatieplicht? […]

 • Wat houdt de inkomensafhankelijke combinatiekorting precies in?
  on 11 juli 2022 at 09:00

  Ik heb onlangs gelezen dat de inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK) binnenkort gaat verdwijnen. Maar wat houdt deze korting precies in? […]

 • BBL-arbeidsovereenkomst
  on 7 juli 2022 at 12:20

  Gebruik deze overeenkomst om een BBL-arbeidscontract op te stellen die bij uw organisatie pastBBL staat voor Beroeps Begeleidende Leerweg. Tijdens de BBL opleiding is een leerling aan het leren én aan het werken. Uw organisatie sluit voor het leerdeel een praktijkovereenkomst en voor het werkdeel een arbeidsovereenkomst. Een BBL-arbeidsovereenkomst is een gewone arbeidsovereenkomst, waarbij een paar bijzondere regels van toepassing zijn. Per 1 augustus 2022 is de informatieverplichting uitgebreid en zijn er nieuwe regels voor nevenwerkzaamheden en scholing. Deze nieuwe regels staan in deze overeenkomst. […]

 • Arbeidsovereenkomst bepaalde tijd (zonder cao)
  on 6 juli 2022 at 13:40

  Gebruik deze arbeidsovereenkomst om een goed contract voor bepaalde tijd, zonder cao, te maken. Deze arbeidsovereenkomst voldoet aan alle wettelijke regels. U kunt daarnaast kiezen uit verschillende bedingen die u naar wens kunt kiezen en aanpassen. Per 1 augustus 2022 is de informatieverplichting uitgebreid en zijn er nieuwe regels voor nevenwerkzaamheden en scholing. Deze nieuwe regels staan in deze overeenkomst. […]

 • Arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd (met cao)
  on 6 juli 2022 at 13:40

  Gebruik deze arbeidsovereenkomst om een goed contract voor onbepaalde tijd, met cao, te maken. Deze arbeidsovereenkomst voldoet aan alle wettelijke regels. U kunt daarnaast kiezen uit verschillende bedingen die u naar wens kunt kiezen en aanpassen. Per 1 augustus 2022 is de informatieverplichting uitgebreid en zijn er nieuwe regels voor nevenwerkzaamheden en scholing. Deze nieuwe regels staan in deze overeenkomst. […]

 • Arbeidsovereenkomst bepaalde tijd (met cao)
  on 5 juli 2022 at 07:30

  Gebruik deze arbeidsovereenkomst om een goed contract voor bepaalde tijd, met cao, te maken. Deze arbeidsovereenkomst voldoet aan alle wettelijke regels. U kunt daarnaast kiezen uit verschillende bedingen die u naar wens kunt kiezen en aanpassen. Per 1 augustus 2022 is de informatieverplichting uitgebreid en zijn er nieuwe regels voor nevenwerkzaamheden en scholing. Deze nieuwe regels staan in deze overeenkomst. […]

 • Voldoe aan uw informatieplicht bij bestaande werknemers
  on 1 juli 2022 at 14:26

  Gebruik deze maatwerkbrief als uw werknemer vraagt om meer informatie over zijn arbeidsvoorwaarden. Per 1 augustus 2022 treedt de Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in werking. U moet vanaf dat moment meer informatie over de arbeidsvoorwaarden verstrekken bij de indienstneming van werknemers. Voor al bestaande arbeidsovereenkomsten heeft u die verplichting pas als de werknemer erom vraagt. U moet dan binnen één maand de informatie verstrekken. […]

 • Box 3 spaarvariant berekenen
  on 30 juni 2022 at 08:41

  Op 28 april 2022 heeft staatssecretaris Van Rij bekend gemaakt dat het rechtsherstel box 3 voor de jaren 2017 t/m 2022 zal gebeuren volgens de spaarvariant.Met deze online rekentool kunt u eenvoudig zelf uitrekenen hoeveel vermogensrendementheffing u volgens de spaarvariant zou hebben moeten betalen, en hoeveel dat verschilt met wat u heeft moeten betalen. […]

 • Arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd (zonder cao)
  on 24 juni 2022 at 14:00

  Gebruik deze arbeidsovereenkomst om een goed contract voor onbepaalde tijd, zonder cao, te maken. Vroeg of laat biedt u de meeste goed functionerende werknemers een contract voor onbepaalde tijd aan. Deze arbeidsovereenkomst is specifiek bedoeld voor organisaties die niet onder een cao vallen. Per 1 augustus 2022 is de informatieverplichting uitgebreid en zijn er nieuwe regels voor nevenwerkzaamheden en scholing. Deze nieuwe regels staan in deze overeenkomst. […]