Fiscaal nieuws

 • Kunnen we in overleg afwijken van de Arbeidstijdenwet (ATW)?
  on 31 mei 2023 at 13:19

  Klopt het dat wij in sommige gevallen mogen afwijken van de Arbeidstijdenwet? We hebben namelijk een werknemer die vanwege privéomstandigheden graag enkel 's nachts wil werken. Is er een manier om hem tegemoet te komen zonder in de knoop te komen met de Arbeidstijdenwet? […]

 • Checklist implementatie AVG
  on 31 mei 2023 at 09:34

  Met de introductie van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) zijn de onderwerpen privacybescherming en informatiebeveiliging definitief onderdeel geworden van de verplichtingen voor een ondernemer.Aan de hand van de vragen in deze checklist kunt u beoordelen of de belangrijkste onderwerpen van de AVG in uw organisatie juist geïmplementeerd zijn. Voor een aantal onderwerpen van de checklist zijn aanvullende tools beschikbaar. […]

 • Wat is een belastinglatentie?
  on 22 mei 2023 at 22:00

  Bij de fiscale en commerciële jaarrekening ontstaan vaak verschillen in boekwaarden van activa en passiva. Dan kan er een belastinglatentie optreden. Wat is dat? […]

 • Plan van aanpak re-integratie
  on 22 mei 2023 at 14:52

  Gebruik deze checklist om een plan van aanpak voor de re-integratie van een zieke werknemer op te stellen. Binnen acht weken na de eerste ziektedag moet u een plan van aanpak opstellen, samen met de werknemer. Daarin zet u de afspraken voor zijn re-integratie. In het plan beschrijft u het doel van de re-integratie-inspanningen en manier waarop u dat doel gaat bereiken. De re-integratie is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van werkgever en werknemer. U moet het plan van aanpak daarom samen opstellen. […]

 • Hoe pakken we een onruststoker op de werkvloer aan?
  on 19 mei 2023 at 11:36

  We hebben een werknemer die continu bezig is om onrust te stoken op het werk. Hij roddelt, zet collega's tegen elkaar op en doet moeilijk over iedere opdracht die we hem geven. Leidinggevenden worden zwart gemaakt en incompetent genoemd. De werksfeer lijdt er ernstig onder. Wat kunnen we doen om deze onruststoker succesvol aan te pakken? […]

 • Zo voert u een constructief gesprek bij disfunctioneren
  on 16 mei 2023 at 10:09

  Gebruik deze gesprekshandleiding voor een constructief gesprek met een werknemer die niet goed functioneert. Als een werknemer al een tijdje niet aan zijn functie-eisen voldoet, moet u aan de slag met een verbetertraject. Het doel van zo’n traject is stappen te zetten die leiden tot goed functioneren. Het is belangrijk om bij de start van het verbetertraject duidelijk te zijn over de verbeternoodzaak, maar wel op een manier waardoor de werknemer niet gedemotiveerd raakt. Ook als het niet lukt om het functioneren op orde te krijgen, is het belangrijk dat u kunt aantonen dat u de werknemer wel de kans heeft gegeven te verbeteren. Als bij de rechter blijkt dat u geen gedegen verbetertraject heeft doorlopen met de werknemer, kan de rechter weigeren het ontslag toe te wijzen. […]

 • Forfaitaire BTW-regeling privégebruik auto van de zaak
  on 10 mei 2023 at 22:00

  De BTW op aanschaf, onderhoud en gebruik van de auto van de zaak kan worden afgetrokken. Voor het eventuele privégebruik van de auto van de zaak moet echter BTW worden betaald. Dit moet gebeuren via een correctie voor privégebruik in de laatste BTW-aangifte van het boekjaar. Met deze rekentool kan worden berekend hoeveel er gecorrigeerd moet worden in de BTW-aangifte op basis van de forfaitaire regeling privégebruik auto van de zaak. […]

 • Debiteurentermijn berekenen
  on 9 mei 2023 at 22:00

  Met behulp van deze rekentool kunt u eenvoudig de debiteurentermijn berekenen. De debiteurentermijn geeft de gemiddelde doorlooptijd van de debiteuren aan. Dit is een indicator voor de snelheid waarmee debiteuren (klanten) op rekening betalen. […]

 • Verbeterplan bij disfunctioneren
  on 9 mei 2023 at 09:49

  Gebruik dit formulier om een verbeterplan bij disfunctioneren op te stellen. In de ideale situatie lukt het, de werknemer en u samen, om het disfunctioneren om te buigen naar goed functioneren. Hiervoor is het noodzakelijk dat de werknemer weet wat hij precies moet verbeteren, wanneer hij wel goed functioneert en hoe hij dat voor elkaar krijgt. Dit moet u in een verbeterplan opnemen. Mocht het, ondanks alle inspanningen, niet lukken om aan de functie-eisen te voldoen of de werknemer te herplaatsen in een andere functie, dan heeft u een goed dossier nodig voor de ontslagprocedure bij de rechter. Ook daarom is een goed verbeterplan noodzakelijk. […]

 • Aandachtspunten controle inkomstenbelasting
  on 8 mei 2023 at 10:25

  De Belastingdienst komt bij u langs om de boeken van uw IB-onderneming te controleren. Om u daarop voor te bereiden is het wel handig om een lijst te hebben met punten waar de fiscus vaak op let bij een controle. Dan kunt u wellicht nog voor het bezoek wat aanvullen of aanpassen zodat een navordering misschien achterwege kan blijven. Deze checklist biedt zo’n lijst met aandachtspunten van de fiscus. […]

 • Wat mag ik dit jaar schenken om erfbelasting te voorkomen?
  on 5 mei 2023 at 14:54

  Ik hoorde van kennissen dat zij hun kinderen nu al jaarlijks een groot bedrag schenken, dit zou later namelijk een behoorlijk bedrag aan besparing van erfbelasting voor de kinderen kunnen opleveren. Kunt u mij dit eens nader toelichten? […]

 • Valt de mkb-winstvrijstelling ook onder de ondernemersaftrek?
  on 2 mei 2023 at 14:33

  Wij willen onze winst beperken en gebruiken fiscale regelingen. Valt de mkb-winstvrijstelling ook onder ondernemersaftrek? […]

 • Wettelijk minimumloon berekenen
  on 2 mei 2023 at 06:56

  Werknemers moeten minimaal het wettelijk minimumloon uitbetaald krijgen. Dit minimumloon wordt tweemaal per jaar vastgesteld en verandert daarom per 1 januari en 1 juli van elk kalenderjaar. Werknemers die jonger zijn dan 21 jaar moeten een percentage van het minimumloon ontvangen. En als ze een BBL-opleiding volgen, kunnen afwijkende loongrenzen gelden. Er zijn dus heel wat zaken om rekening mee te houden bij het bepalen van het minimumloon dat uw organisatie voor een werknemer moet hanteren. Deze rekentool geeft u na het invullen van vier velden het correcte bedrag per maand, week, dag en uur dat geldt in 2019, 2020, 2021, 2022 of 2023. […]

 • Gaat de Autoriteit Persoonsgegevens ook over klanten uit het buitenland?
  on 24 april 2023 at 09:50

  Is de Autoriteit Persoonsgegevens ook de toezichthouder als wij persoonsgegevens van bijvoorbeeld Belgische of Duitse klanten verwerken? […]

 • Voorbeeld geheimhoudingsverklaring
  on 18 april 2023 at 10:28

  In veel overeenkomsten wordt wel een clausule opgenomen dat informatie vertrouwelijk moet worden behandeld. Maar als deze clausule ontbreekt, dan is het verstandig om dit alsnog af te spreken. Dit geldt ook voor personen of organisaties waar het afsluiten van dergelijke overeenkomsten niet altijd voor de hand liggen. Met deze tool kunt u eenvoudig een geheimhoudingsverklaring opstellen. […]

 • Mogen we een overeenkomst antidateren?
  on 17 april 2023 at 13:07

  We willen met een medewerker een beëindigingsovereenkomst sluiten. In verband met de ingangsdatum van zijn werkloosheidsuitkering willen we de datum van ondertekening graag iets vroeger zetten. Anders zijn we net één dag te laat en moeten we de werknemer een hele maand langer in dienst houden. Mogen we de overeenkomst antidateren? […]

 • Is belonen in cryptovaluta interessant voor onze organisatie?
  on 5 april 2023 at 09:46

  Steeds meer Nederlanders beschikken over cryptogeld, zoals bitcoin en ethereum. Ik las dat sommige werkgevers met cryptogeld belonen. Onze organisatie overweegt dit nu ook. Welke aandachtspunten moeten we niet over het hoofd zien? […]

 • Meteen na urenverhoging ouderschapsverlof opnemen, kan dat?
  on 5 april 2023 at 09:38

  Een werknemer is van 32 naar 40 uur per week gegaan. Nu verzoekt hij gelijk om acht uur per week aan betaald ouderschapsverlof. Kan dit zomaar? […]

 • Kan een OR-lid ook vertrouwenspersoon zijn?
  on 30 maart 2023 at 10:29

  Wij hebben een vacature openstaan voor een vertrouwenspersoon. Een OR-lid is geïnteresseerd, maar mag een OR-lid deze taak op zich nemen? […]

 • Is het fiscaal gunstig om vakantiedagen gespreid uit te betalen?
  on 28 maart 2023 at 22:00

  Een werknemer die uit dienst treedt heeft nog 500 vakantie-uren over. Maakt het voor hem fiscaal uit als we die uren gespreid uitbetalen of in één keer? […]