Fiscaal nieuws

 • Geldt de Algemene termijnenwet voor de loonheffingen?
  on 15 juni 2021 at 13:24

  Geldt de Algemene termijnenwet ook voor de uiterste betaal- en aangiftedata van de loonheffingen en wordt de termijn die eindigt in het weekend of op een feestdag daardoor verlengd? […]

 • Voorgenomen besluit en adviesaanvraag toetsen
  on 11 juni 2021 at 11:07

  Gebruik deze checklist om te toetsen of sprake is van een voorgenomen besluit en of de adviesaanvraag voldoet aan de formele eisen. De ondernemingsraad (OR) moet goed in de gaten houden of de bestuurder wel aan zijn verplichting voldoet om een adviesaanvraag in te dienen, als dat volgens de Wet op de ondernemingsraden (WOR) verplicht is. Als er een adviesaanvraag ingediend wordt, moet deze voldoen aan de minimale wettelijke eisen. […]

 • De financiële en fiscale coronamaatregelen op een rij
  on 1 juni 2021 at 07:00

  De Nederlandse overheid heeft een breed scala van financiële en fiscale maatregelen geïntroduceerd voor ondernemers en ondernemingen die geraakt worden door de gevolgen van het coronavirus.Met deze checklist kunt u eenvoudig nagaan op welke vergoedingen en regelingen u recht heeft, zodat u geen geld misloopt. De regelingen zijn onderverdeeld per categorie onderneming. […]

 • Alles wat u moet regelen vanwege corona
  on 31 mei 2021 at 09:10

  Doorloop de checklist om u ervan te verzekeren dat u aan alles heeft gedacht om uw organisatie door de coronacrisis te loodsen.In de checklist staan alle steunmaatregelen, maar ook andere onderwerpen die belangrijk zijn voor uw organisatie vanwege de coronacrisis, zoals aandachtspunten specifiek voor werkgevers en de ondernemingsraad (OR), bedrijfscriminaliteit en maatregelen die u moet of kunt treffen om verspreiding van COVID-19 binnen uw organisatie te voorkomen.Ook vindt u in de checklist verschillende toolboxen die u stap-voor-stap door een aantal lastige onderwerpen loodsen: de RI&E, de invoering van thuiswerken, ontslag om bedrijfseconomische redenen, grip houden op uw debiteuren en voorbereid zijn op een dreigend faillissement. […]

 • Mag de werkgever vakantie naar een land met code geel of oranje verbieden?
  on 28 mei 2021 at 15:36

  Veel van onze werknemers gaan dit jaar in het buitenland op vakantie. Hierdoor lopen we het risico dat onze werknemers niet op tijd terug kunnen komen van vakantie vanwege een lockdown of omdat ze bij thuiskomst eerst in (thuis)quarantaine moeten. Dat levert problemen op voor de personeelsbezetting. Mogen we werknemers verbieden om op vakantie te gaan naar een land met code geel, oranje of rood? […]

 • Na vakantie in (thuis)quarantaine: wie betaalt dat?
  on 28 mei 2021 at 14:49

  Nu de vakantieperiode er weer aankomt en veel bestemmingen weer toegankelijk zijn voor toeristen maken onze werknemers vakantieplannen. Een deel van onze werknemers gaat naar het buitenland op vakantie. Nu maken we ons zorgen dat zij, als gevolg van die vakantie in het buitenland, bij terugkomst eerst een paar weken in quarantaine moeten. Moeten we tijdens die quarantaine het loon doorbetalen? […]

 • Ziek na weigeren vaccinatie: loon doorbetalen?
  on 7 mei 2021 at 12:40

  We hebben een werknemer die weigert zich te laten vaccineren tegen het coronavirus (COVID-19). Als hij arbeidsongeschikt wordt vanwege besmetting met corona, zijn wij dan verplicht loon bij ziekte te betalen? Het is dan toch zijn eigen schuld dat hij ziek wordt? […]

 • De preventiemedewerker en arbomaatregelen
  on 7 mei 2021 at 10:59

  Gebruik deze checklist om na te gaan welke arbomaatregelen de preventiemedewerker kan (helpen) uitvoeren. De wettelijke taken van de preventiemedewerker staan in artikel 13 van de Arbowet. Eén van die taken is het (mede) uitvoeren van arbomaatregelen. De andere twee taken gaan over de RI&E en het adviseren en samenwerken met arbodeskundigen en de medezeggenschap. Aan de hand van deze checklist en de RI&E (met bijbehorende plan van aanpak) kunt u vaststellen aan welke arbomaatregelen een preventiemedewerker allemaal moet denken. Bij het kiezen van maatregelen moet altijd de arbeidshygiënische strategie gevolgd worden. […]

 • Loonindexcijfers
  on 4 mei 2021 at 07:00

  Dit overzicht geeft u inzicht in de loonindexcijfers van 2015 tot heden. Het loonindexcijfer geeft de stijgingsfactoren van het loonniveau van de cao-lonen van alle sectoren weer ten opzichte van de maand en het jaar ervoor. De tool wordt periodiek geactualiseerd met de meest recente cijfers. […]

 • Voorbeeld vragenlijst bij thuiswerken
  on 3 mei 2021 at 15:45

  Gebruik dit formulier met voorbeeldvragen om een enquête over thuiswerken vorm te geven. In coronatijd is het lastiger om te volgen hoe het gaat met uw medewerkers die thuiswerken. Door een enquête te houden, kunt u in kaart brengen of zij problemen ondervinden. Met de uitkomst van de enquête kunt u eventueel maatregelen nemen. U kunt de vragenlijst aanpassen naar uw eigen situatie. Er is ook een tool met een sjabloon voor een enquête. […]

 • Wanneer moet ik mijn aangifte voor de VPB doen?
  on 22 april 2021 at 12:33

  Wanneer moet mijn bv de aangifte vennootschapsbelasting (VPB) uiterlijk inleveren bij de Belastingdienst, en kan ik misschien uitstel krijgen? En hoe werkt het bij een gebroken boekjaar? […]

 • Mag ik over door mij betaalde goodwill fiscaal afschrijven?
  on 16 april 2021 at 13:11

  Mag ik over door mij betaalde goodwill fiscaal afschrijven? […]

 • Hoe kunnen we de bedrijfscultuur veranderen?
  on 12 april 2021 at 12:42

  Binnen onze organisatie hebben we een paar keer te maken gehad met meldingen van pesten, discriminatie, diefstal van bedrijfseigendommen en (seksuele) intimidatie. Hierbij lijkt de bedrijfscultuur een rol te spelen. Hoe kunnen we de bedrijfscultuur veranderen? […]

 • Wat gebeurt er als een werkgever de arbeidstijdenwet overtreedt?
  on 6 april 2021 at 09:59

  Wat gebeurt er als een werkgever de arbeidstijdenwet (ATW) overtreedt door bijvoorbeeld pauzes te verbieden met als argument ‘dat het zo druk was door corona’? […]

 • Bezwaarschrift tegen heffing box 3
  on 26 maart 2021 at 09:14

  De belastingheffing over vermogen in box 3 ligt de laatste jaren flink onder vuur. Het is namelijk bijna onmogelijk om het rendement te behalen dat de Belastingdienst veronderstelt. Betaalt u belasting in box 3, dan is het verstandig om een bezwaarschrift in te dienen tegen de definitieve aanslag inkomstenbelasting 2020. Dit bezwaarschrift gaat dan mee in de massaalbezwaarprocedure.Het bezwaarschrift moet binnen zes weken na dagtekening van de aanslag bij de Belastingdienst binnen zijn. Uw rechten blijven dan behouden, zodat het nog steeds mogelijk is om uw geld terug te krijgen als wellicht binnenkort wordt bevestigd dat de heffing in strijd is met de Europese regels. Deze tool helpt u bij het opstellen van een dergelijk bezwaarschrift. […]

 • Handboek Loonheffingen 2021 met register
  on 25 maart 2021 at 09:55

  In dit jaarlijks verschijnende handboek vindt u informatie van de Belastingdienst over de loonheffingen in 2021. Zoals u gewend bent, heeft Rendement een alfabetisch trefwoordenregister aan de pdf van het Handboek Loonheffingen 2021 toegevoegd. Na het downloaden van deze tool ontvangt u automatisch een mail zodra er een nieuwe versie beschikbaar is. […]

 • Regeling thuiswerkvergoeding
  on 18 maart 2021 at 10:52

  Met deze voorbeeldregeling kunt u een onkostenvergoeding voor werknemers bij thuiswerken invoeren. Thuiswerken is steeds meer de standaard geworden. Het is de verwachting dat een blijvende behoefte zal bestaan om structureel een aantal dagen per week thuis te werken. Door meer thuiswerken hebben werknemers kosten. De verwarming is langer aan, de eigen printer wordt gebruikt, de koffie komt uit de eigen keuken in plaats van die van de werkgever et cetera. U bent het als werkgever niet verplicht (tenzij in de cao anders is geregeld), maar als u de werknemer in deze kosten tegemoet wilt komen, dan kunt u hiervoor deze regeling thuiswerkvergoeding gebruiken. […]

 • Mogen wij een deadline stellen voor reiskostendeclaraties in coronatijd?
  on 24 februari 2021 at 16:14

  Onze werknemers declareren een reiskostenvergoeding voor de dagen dat zij naar kantoor gaan. Mogen wij een vervaltermijn verbinden aan deze declaratie? […]

 • Is een holdingstructuur handig om financiële risico’s te beperken?
  on 9 februari 2021 at 15:50

  Vaak wordt er gezegd: “Eén bv is geen bv” en is een holdingstructuur handig om financiële risico’s te beperken. Waarom is dat? […]

 • Voorbeeldregeling vergoeding beeldschermbril werkgever
  on 1 februari 2021 at 11:46

  Gebruik deze voorbeeld regeling om de vergoeding van een beeldschermbril vast te leggen. Werkgevers moeten op grond van het Arbeidsomstandighedenbesluit – indien nodig - een computerbril vergoeden. Werknemers zitten circa 60 cm van hun beeldscherm af. Soms hebben ogen moeite om op deze korte afstand nog scherp te zien. Naarmate werknemers ouder worden komt dit vaker voor. Een beeldschermbril kan in deze gevallen een oplossing bieden. Om het gebruik hiervan te reguleren, is het raadzaam afspraken over de voorwaarden vast te leggen in een regeling. Deze voorbeeld regeling helpt u hierbij. […]