Fiscaal nieuws

 • Formulier re-integratiegesprek
  on 30 november 2021 at 13:03

  Met dit formulier legt u snel en eenvoudig de re-integratiegesprekken met uw arbeidsongeschikte werknemer vast. Vanwege de Wet verbetering poortwachter bent u verplicht minimaal één keer in de zes weken een re-integratiegesprek te houden met uw werknemer. Dit formulier helpt u om tijdens het gesprek de juiste vragen te stellen en vast te leggen. De ingevulde en getekende formulieren voegt u vervolgens toe aan het re-integratiedossier. Uw werknemer krijgt een kopie van u. […]

 • Alles wat u moet regelen vanwege corona
  on 29 november 2021 at 10:10

  Doorloop de checklist om u ervan te verzekeren dat u aan alles heeft gedacht om uw organisatie door de coronacrisis te loodsen.In de checklist staan alle steunmaatregelen, maar ook andere onderwerpen die belangrijk zijn voor uw organisatie vanwege de coronacrisis, zoals aandachtspunten specifiek voor werkgevers en de ondernemingsraad (OR), bedrijfscriminaliteit en maatregelen die u moet of kunt treffen om verspreiding van COVID-19 binnen uw organisatie te voorkomen.Ook vindt u in de checklist verschillende toolboxen die u stap-voor-stap door een aantal lastige onderwerpen loodsen: terug naar kantoor, de RI&E, de invoering van thuiswerken, ontslag om bedrijfseconomische redenen, grip houden op uw debiteuren, voorbereid zijn op een dreigend faillissement en meer. […]

 • Regel een pensioen voor uw werknemers
  on 25 november 2021 at 12:31

  In dit stappenplan leest u hoe uw organisatie een pensioenregeling voor werknemers regelt. Aanvullend pensioen is een belangrijke arbeidsvoorwaarde voor werknemers. Een pensioenregeling helpt werknemers om inkomen voor hun oude dag te regelen, maakt een organisatie aantrekkelijk voor nieuwe werknemers en versterkt de binding met de bestaande werknemers.Toch mist ongeveer 10% van de werknemers nog een aanvullende pensioenregeling. Geldt dat ook voor de werknemers van uw organisatie en wilt u daar verandering in brengen?Volg de stappen in dit stappenplan, en ontdek welke mogelijkheden er zijn om uw werknemers een pensioenregeling aan te bieden. […]

 • Waar moet OR op letten bij nieuwe bhv-regeling?
  on 22 november 2021 at 13:14

  Onze OR heeft een instemmingsverzoek gekregen voor een nieuwe bhv-regeling. Waar moeten wij bij de beoordeling op letten? […]

 • Hoe kunnen we de cafetariaregeling inzetten voor scholing en studie?
  on 22 november 2021 at 08:44

  Hoe kunnen we de cafetariaregeling inzetten voor scholing en studie? […]

 • Tijdpad Wet verbetering poortwachter
  on 18 november 2021 at 16:00

  Gebruik deze checklist om uw verplichtingen uit de Wet verbetering poortwachter (WVP) op de juiste momenten uit te voeren. Over het algemeen geldt dat hoe langer een zieke werknemer uit het arbeidsproces is, hoe moeilijker het wordt om hem te laten terugkeren. Daarom beginnen de verplichtingen van de werkgever en de werknemer al in de eerste week van de ziekmelding. Zorg dat u de stappen uit het Wet verbetering poortwachter nauwgezet opvolgt: u loopt anders het risico op een loonsanctie. […]

 • Loon of dividend voor dga, wat is het voordeligst?
  on 18 november 2021 at 15:11

  Mijn bv kan mij als dga dividend uitkeren of meer salaris geven. Wat is fiscaal gezien de voordeligste weg? […]

 • Hoe werkt de BTW over een omzetbonus?
  on 9 november 2021 at 10:06

  Ik wil één van mijn trouwe afnemers een omzetbonus verstrekken. Kunt u mij aangeven hoe het zit met de BTW over deze omzetbonus? […]

 • Kan ik de auto beter op naam van de zaak zetten of privé houden?
  on 9 november 2021 at 09:55

  Onlangs ben ik mijn eigen zaak gestart. Ik gebruik mijn auto zowel privé als voor de zaak. Moet ik de auto op naam van de zaak zetten of is het beter deze privé te houden? […]

 • Snotneusprotocol om verzuim te voorkomen
  on 8 november 2021 at 14:59

  Met dit protocol voorkomt u dat griep, verkoudheid en corona voor veel ziekteverzuim zorgen. Op het moment van de publicatie van dit snotneusprotocol stijgt het aantal ziekmeldingen vanwege verkoudheid, griep en corona razendsnel. Het is daarom goed om binnen uw organisatie maatregelen te nemen om besmettingen op de werkvloer te voorkomen. Een duidelijke instructie aan uw medewerkers kan hierbij helpen. […]

 • Wel of geen samenhangende groep inhoudingsplichtigen
  on 8 november 2021 at 13:44

  Met deze checklist kunt u snel bekijken of het aanvragen van een samenhangende groep inhoudingsplichtigen (SGI) voor uw organisatie (en de andere bedrijfsonderdelen) de moeite waard is. Een SGI kan een hoop administratieve handelingen voor de loonheffingen schelen op het moment dat een werknemer de overstap maakt van het ene naar het andere bedrijfsonderdeel. U leest alle bijzonderheden in deze checklist. […]

 • Vakantiekaart 2022
  on 28 oktober 2021 at 13:02

  Deze tool biedt u een overzicht voor het registreren van de vakantiedagen van werknemers volgens de wettelijke regels. Sinds 2012 heeft u te maken met wettelijke vakantiedagen die na het jaar van opbouw slechts zes maanden geldig zijn. Bovenwettelijke vakantiedagen zijn volgens de wet vijf jaar houdbaar. […]

 • Vakantie- en verlofplanning 2022
  on 26 oktober 2021 at 11:47

  Met deze vakantie- en verlofplanning 2022 kunt u het verlof noteren van werknemers. Zo heeft u een handig overzicht waarin u in één oogopslag ziet of er overlap ontstaat wanneer werknemers vrij nemen. […]

 • Wat is een 42e weekmelding bij arbeidsongeschiktheid?
  on 22 oktober 2021 at 15:54

  Wij hebben bericht ontvangen dat wij voor een langdurig arbeidsongeschikte werknemer een 42e weekmelding moeten doen. Als we dit niet doen, krijgen we een boete. Wat is een 42e weekmelding en waarom moeten we die doen? […]

 • Waar moet ik aan denken als ik de aandelen van mijn bv verkoop?
  on 14 oktober 2021 at 12:18

  Waar moet ik allemaal aan denken als de aandelen van mijn bv verkocht worden? […]

 • Controleer de jaarlijkse beschikking Whk-premie
  on 13 oktober 2021 at 12:26

  Elk jaar ontvangt uw onderneming van de Belastingdienst een beschikking of mededeling met de premie voor de Werkhervattingskas (Whk) voor het komende jaar. In de praktijk blijken er nogal eens fouten in deze Whk-beschikking te zitten, die mede is gebaseerd op gegevens van UWV. Het is dus belangrijk dat u de beschikking aan een grondige inspectie onderwerpt, want u wilt natuurlijk niet meer premies werknemersverzekeringen betalen dan nodig is! Deze checklist zet de aandachtspunten bij deze controle voor u op een rijtje. […]

 • Voorbeeldbrief opvragen instroomgegevens Whk
  on 13 oktober 2021 at 12:08

  Om te kunnen controleren of uw organisatie niet te veel premie betaalt voor de Ziektewet (ZW) en WIA-regeling Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA), moet u weten hoe deze premies tot stand zijn gekomen. Een specificatie van de zogenoemde instroomgegevens voor de Werkhervattingskas (Whk) is schriftelijk op te vragen bij de Belastingdienst. Met deze voorbeeldbrief hoeft u alleen enkele gegevens over uw organisatie in te vullen om deze specificatie snel aan te vragen. […]

 • Wanneer komen we in aanmerking voor coulancerente?
  on 12 oktober 2021 at 14:22

  Wanneer komt onze onderneming in aanmerking voor een coulancerente van de Belastingdienst en hoe krijgen we de rente gestort? […]

 • Wettelijke eisen aan ventilatie van kantoorruimtes
  on 28 september 2021 at 11:40

  Gebruik deze checklist om te checken of de ventilatie in uw kantoorruimte aan de wettelijk eisen voldoet. Ondernemers en beheerders moeten kunnen aantonen dat er een goed functionerend ventilatiesysteem aanwezig is dat voor een goed binnenklimaat zorgt. Door de uitbraak van het coronavirus staat goede ventilatie hoog op de agenda. De wettelijke eisen voor ventilatie staan in het Bouwbesluit. Daarnaast kan sprake zijn van landelijk geldende richtlijnen, die bijvoorbeeld in de arbocatalogus staan. Voor specifieke bedrijfstakken, zoals bijvoorbeeld verpleeghuizen of sportverenigingen bestaan aanvullende richtlijnen. […]

 • Hoe kunnen we als werkgever de kosten van een coronatest vergoeden?
  on 27 september 2021 at 15:27

  We overwegen om de kosten van een coronatest te vergoeden als werknemers straks weer naar kantoor komen. Kan dat fiscaal en onder welke voorwaarde? […]