Fiscaal nieuws

 • Loonindexcijfers
  on 28 november 2023 at 08:00

  Dit overzicht geeft u inzicht in de loonindexcijfers van 2015 tot heden. Het loonindexcijfer geeft de stijgingsfactoren van het loonniveau van de cao-lonen van alle sectoren weer ten opzichte van de maand en het jaar ervoor. De tool wordt periodiek geactualiseerd met de meest recente cijfers.

 • Controleer de jaarlijkse beschikking Whk-premie
  on 24 november 2023 at 07:26

  Elk jaar ontvangt uw onderneming van de Belastingdienst een beschikking of mededeling met de premie voor de Werkhervattingskas (Whk) voor het komende jaar. In de praktijk blijken er nogal eens fouten in deze Whk-beschikking te zitten, die mede is gebaseerd op gegevens van UWV. Het is dus belangrijk dat u de beschikking aan een grondige inspectie onderwerpt, want u wilt natuurlijk niet meer premies werknemersverzekeringen betalen dan nodig is! Deze checklist zet de aandachtspunten bij deze controle voor u op een rijtje.

 • Schade arbeidsongeschiktheid verhalen op veroorzaker
  on 22 november 2023 at 14:48

  Als een werknemer buiten zijn schuld om tijdelijk of langdurig arbeidsongeschikt raakt door toedoen van iemand anders, bijvoorbeeld door een medische misser of omdat hij door iemand is aangereden, heeft uw organisatie regresrecht. Dit betekent dat u onder bepaalde voorwaarden de geleden schade kunt verhalen op de veroorzaker van de schade. Uw organisatie kan niet alle kosten die u vanwege de letselschade van de werknemer moet maken doorbelasten. Bovendien moet de schade aantoonbaar zijn toegebracht door een derde persoon. Deze tool geeft zes stappen die u kunt zetten als u de schade wilt verhalen.

 • Geef nieuwe OR-leden een vliegende start
  on 22 november 2023 at 10:09

  Hoe kan uw OR zorgen voor een vliegende start van de nieuwe OR-leden? In de praktijk hoort en ervaart u regelmatig dat het zo’n twee jaar duurt voordat nieuwe OR-leden goed op weg zijn. Dat is zonde, dan zit een groot deel van de termijn er al op! De praktijk leert gelukkig dat elk nieuw OR-lid meteen kan bijdragen in de OR, want de ervaringen in de eigen functie en het eigen team zijn meteen waardevol!Met deze checklist maakt u nieuwe OR-leden snel wegwijs, ongeacht het opleidingsniveau.

 • Toestemming afschrijven vakantiedagen zieke werknemer
  on 20 november 2023 at 11:57

  Gebruik deze maatwerkbrief als uw werknemer ziek wordt, nadat zijn vakantieaanvraag is goedgekeurd. Een arbeidsongeschikte werknemer mag tijdens zijn ziekte in principe gewoon vakantie opnemen. Maar, wordt hij na het vaststellen van zijn vakantie ziek, en gaat de werknemer toch op vakantie, dan mag u niet zomaar deze uren afboeken van zijn vakantiesaldo. De werknemer moet er per vakantieaanvraag mee instemmen dat er vakantie-uren worden afgeschreven voor de uren die hij arbeidsongeschikt is.

 • Voorbeeld ziekteverzuimregeling
  on 16 november 2023 at 08:42

  Gebruik deze tool om eenvoudig een regeling ziekteverzuim op te stellen die past in uw ziekteverzuimbeleid.Iedere organisatie die personeel in dienst heeft, krijgt te maken met zieke werknemers.Om ziekteverzuim zo kort mogelijk te laten duren, is het van belang dat direct na een ziektemelding maatregelen worden genomen om de werknemer zo snel mogelijk te laten terugkeren op de werkvloer.Een goed verzuimprotocol is hierbij onmisbaar, want hiermee zorgt u ervoor dat alle betrokkenen precies weten wat er van hen wordt gevraagd als een werknemer zich onverhoopt ziek meldt.

 • Wanneer géén verplicht einde aan slapend dienstverband?
  on 13 november 2023 at 13:38

  We hebben binnen onze organisatie een werknemer die ons vraagt om akkoord te gaan met het einde van zijn dienstverband en de transitievergoedig te betalen. Hij is nu twee jaar arbeidsongeschikt en zegt dat we daarom verplicht zijn hiermee akkoord te gaan. Nu hoorden we dat we niet altijd akkoord hoeven te gaan. Wanneer zijn dit niet verplicht?

 • Bevestiging loonstop zieke werknemer
  on 9 november 2023 at 15:58

  Gebruik deze maatwerkbrief om aan de werknemer te bevestigen dat u een loonstop oplegt. Als een werknemer niet aan zijn re-integratieverplichtingen voldoet, kunt u in bepaalde gevallen een loonstop opleggen. Let op: als de werknemer niet aan zijn inlichtingenplicht voldoet, moet u voor een loonopschorting kiezen. Met deze brief bevestigt u aan werknemer per welke datum u daadwerkelijk zult overgaan tot het stopzetten van het loon en wanneer deze eindigt.

 • Bevestiging loonopschorting zieke werknemer
  on 9 november 2023 at 15:51

  Gebruik deze maatwerkbrief om te bevestigen dat u het loon van de werknemer opschort. Als een werknemer zich niet aan schriftelijke, redelijke controlevoorschriften houdt, kunt u zijn loon opschorten. Dit kan alleen als u daardoor over onvoldoende informatie beschikt om zijn recht op loon bij ziekte vast te stellen. Als de werknemer niet aan zijn re-integratieverplichtingen voldoet, moet u echter voor een loonstop (tool) kiezen. Met deze brief bevestigt u aan werknemer per welke datum u daadwerkelijk zult overgaan tot de loonopschorting en wanneer deze eindigt.

 • Wat zijn de fiscale regels voor een sinterklaasfeest van de zaak?
  on 7 november 2023 at 10:48

  Wij willen in december graag weer een sinterklaasfeest organiseren voor onze werknemers. Met welke fiscale regels moeten we rekening houden?

 • Geschenken van de werkgever
  on 7 november 2023 at 09:14

  In principe vormen geschenken van uw organisatie belast loon dan wel belast inkomen voor de ontvanger. Maar uw organisatie zal uiteraard niet willen dat de werknemers en niet-werknemers over een geschenk van u belasting moeten betalen. Daarom moet u de fiscale regels rond onbelast schenken goed in de gaten houden. Deze tool geeft inzicht in de situaties waarin en voorwaarden waaronder u werknemers en niet-werknemers onbelast een geschenk kunt geven.

 • Welke soorten AI zijn er?
  on 26 oktober 2023 at 09:33

  In onze organisatie zijn we ons aan het verdiepen in de mogelijkheden van artificial intelligence (AI), ook wel kunstmatige intelligentie (KI) genoemd. We constateren dat er veel vormen van AI zijn, maar we komen er niet helemaal wegwijs uit. Vandaar onze vraag: welke soorten AI zijn er?

 • Wettelijk minimumloon berekenen
  on 25 oktober 2023 at 13:53

  Werknemers moeten minimaal het wettelijk minimumloon uitbetaald krijgen. Dit minimumloon wordt gewoonlijk per 1 januari en 1 juli van elk kalenderjaar geïndexeerd. Werknemers die jonger zijn dan 21 jaar moeten een percentage van het minimumloon ontvangen. En als ze een BBL-opleiding volgen, kunnen afwijkende loongrenzen gelden. Per 1 januari 2024 is met de komst van de Wet invoering minimumuurloon niet langer een bedrag per maand het uitgangspunt, maar een minimumloon per uur. Deze rekentool geeft u na het invullen van enkele velden het correcte bedrag per maand, week, dag en uur voor de jaren 2019 tot en met de eerste helft van 2024.

 • Geldt de ketenbepaling ook voor BBL’ers?
  on 19 oktober 2023 at 15:29

  We willen een werknemer die de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) bij ons heeft gevolgd graag een tijddlijke arbeidsovereenkomst aanbieden. Moeten we hierbij rekening houden met de ketenbepaling?

 • Vakantie- en verlofplanning 2024
  on 12 oktober 2023 at 13:14

  Met deze vakantie- en verlofplanning 2024 kunt u het verlof noteren van werknemers. Zo heeft u een handig overzicht waarin u in één oogopslag ziet of er overlap ontstaat wanneer werknemers vrij nemen.

 • Vakantiekaart
  on 11 oktober 2023 at 12:02

  Deze tool biedt u een overzicht voor het registreren van de vakantiedagen van werknemers volgens de wettelijke regels voor de kalenderjaren 2023 en 2024. Elke werknemer krijgt zijn eigen vakantiekaart waarop zijn persoonlijke vakantiesaldo wordt bijgehouden. Daarbij geldt dat de dagen met de kortste geldigheidsduur als eerste moeten worden opgemaakt. Wettelijke vakantiedagen zijn na het jaar van opbouw slechts zes maanden geldig. Bovenwettelijke vakantiedagen hebben volgens de wet een geldigheidsduur van vijf jaar.

 • Een compleet personeelsdossier opzetten
  on 28 september 2023 at 14:10

  U bent verplicht om voor iedere werknemer vanaf de start van zijn dienstverband een personeelsdossier te maken en bij te houden. Daarin moet u allerlei belangrijke documenten opnemen die betrekking hebben op de werknemer. Denk aan de arbeidsovereenkomst, persoonlijke gegevens, afspraken over werktijden en vergoedingen, een overzicht van ziekteverzuim en verslagen van functionerings- en beoordelingsgesprekken. Met behulp van deze checklist kunt u eenvoudig een personeelsdossier opstellen waarin alle benodigde informatie is opgenomen.

 • AI, machine learning en deep learning: het verschil?
  on 28 september 2023 at 12:16

  Onze organsatie probeert up-to-date te blijven en de nieuwste ontwikkelingen op het vlak van artificial intelligence (AI) te volgen. Maar, naast artificial intelligence lezen we ook over machine learning en deep learning. Wat is nu eigenlijk het verschil tussen AI, machine learning en deep learning?

 • Een goed functioneringsgesprek voeren
  on 22 september 2023 at 14:43

  Gebruik deze gesprekshandleiding voor het voeren van goede functioneringsgesprekken. U staat aan de vooravond van een functioneringsgesprek en wilt een actieve inbreng van uw werknemer. Zoals bij de meeste gesprekken is ook hier een goede voorbereiding het halve werk. Hoe brengt u in het gesprek een dialoog op gang? Dat kan door het functioneringsgesprek volgens een bepaalde structuur te voeren. Hoe u de werknemer in het functioneringsgesprek op zijn praatstoel kunt krijgen, leest u in deze gesprekshandleiding. Voor meer gesprekshandleidingen klikt u hier.

 • Wat is het verschil tussen een bonus en een gratificatie?
  on 21 september 2023 at 13:45

  Een werknemer meent dat hij aanspraak maakt op een bonus, terwijl wij van mening zijn dat er geen bonusregeling is afgesproken. We geven onze werknemers aan het einde van het jaar een gratificatie als waardering voor hun inzet, bijvoorbeeld als ze een bepaalde target hebben gehaald. Wat is precies het verschil tussen een bonus en een gratificatie?