Fiscaal nieuws

 • Bruto minimum(jeugd)loon 2018 (tweede helft)
  on 23 mei 2018 at 09:00

  Dit overzicht geeft u de bruto minimum(jeugd)lonen die per 1 juli 2018 gelden. Hang het overzicht op bij uw bureau! […]

 • Handboek Loonheffingen 2018 inclusief register
  on 26 maart 2018 at 08:25

  In dit Handboek vindt u informatie over de loonheffingen in 2018: de loonbelasting/premie volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen, de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet en de werkkostenregeling (WKR). Ook de administratieve verplichtingen komen aan bod. Download dit handige naslagwerk inclusief register direct.Na het downloaden, ontvangt u automatisch een mail als er een nieuwe versie van het Handboek Loonheffingen wordt gepubliceerd. […]

 • Wat moet er op de jaaropgaaf staan?
  on 23 februari 2018 at 09:43

  U moet er ieder jaar voor zorgen dat uw werknemers een jaaropgaaf ontvangen. Dit moet u wel binnen een redelijke termijn doen. Werknemers moeten immers uw cijfers kunnen vergelijken met de cijfers die op zijn vooringevulde aangifte inkomstenbelasting van het voorgaande jaar staan. Maar buiten deze tijdige aanlevering moet u ook een verplicht aantal gegevens op deze jaaropgaaf opnemen. Deze e-learningcursus legt uit wat er allemaal op de jaaropgaaf moet staan. […]

 • Omgaan met looncontrole door de Belastingdienst
  on 23 januari 2018 at 08:45

  Als de Belastingdienst een looncontrole bij uw organisatie instelt, bent u verplicht om hieraan mee te werken. Zorg dat u uw zaken goed op orde heeft en weet wat uw rechten en plichten én die van de inspecteur zijn. Dat maakt niet alleen dat de controle zo soepel en snel mogelijk verloopt, maar kan ook voorkomen dat u opgezadeld wordt met een hoop correctieverplichtingen en naheffingsaanslagen. […]

 • Bezittingen die wel voor box 3 meetellen
  on 5 januari 2018 at 09:30

  Een aantal bezittingen moet u opgeven in box 3. In deze tool vindt u een volledig overzicht van bezittingen die u moet opgeven voor de box 3-heffing. […]

 • Bezittingen die niet voor box 3 meetellen
  on 5 januari 2018 at 09:25

  Een aantal bezittingen zijn vrijgesteld in box 3. Dit betekent dat u deze bezittingen niet hoeft op te geven in box 3. In deze tool vindt u een volledig overzicht van bezittingen die niet zijn vrijgesteld van box 3-heffing. […]

 • AVG: privacyregels op en rond de werkvloer
  on 21 december 2017 at 15:09

  De privacyregels die de AVG voorschrijft, hebben ook betrekking tot een aantal belangrijke personeelskwesties, zoals personeelsdossiers, identificatieplicht, internetprotocol, thuiswerken, (digitale) opslagplaatsen, back-ups en cameratoezicht. […]

 • AVG: Data-protection Impact Assessment
  on 20 december 2017 at 09:38

  Bijna iedere organisatie verwerkt tegenwoordig wel op enige manier persoonsgegevens en is dus verplicht te voldoen aan de wet- en regelgeving die daarop van toepassing is. Hiervoor kunt u een Data-protection Impact Assessment (DPIA) uitvoeren of laten uitvoeren. Deze e-learningcursus legt uit wat de Data-protection Impact Assessment precies is en welke rol dit speelt in de AVG. […]

 • Wat is de impact van de AVG op een kleine organisatie en waar moeten wij op letten?
  on 12 december 2017 at 15:05

  Wij zijn ene kleine organisatie met weinig personeelsleden en nog minder klanten. De gegevens van onze medewerkers staan in online systemen van bijvoorbeeld Delta Lloyd, Arboned, Wepayroll. Waar moeten wij nou op letten? Ik heb een afgesloten kast met fysieke gegevens en een paar online applicaties met digitale gegevens. […]

 • AVG: wat zijn (bijzondere) persoonsgegevens en verwerkers?
  on 11 december 2017 at 13:55

  Door de AVG gelden er nieuwe regels wat betreft de persoonsgegevens van betrokkenen. Maar wat zijn precies persoonsgegevens? En welke persoonsgegevens worden aangemerkt als bijzondere persoonsgegevens? Deze e-learningcursus laat zien wat persoonsgegevens precies zijn, maar ook wat er wordt verstaan onder verwerking. […]

 • AVG: Rechten van betrokkenen en wat u daaraan moet doen
  on 22 november 2017 at 12:22

  Door de Algemene Verordening Gegevensbescherming, ook wel bekend als de AVG, gelden er nieuwe regels wat betreft de persoonsgegevens van betrokkenen. Dit kunnen persoonsgegevens van uw klanten zijn, maar ook van leveranciers of bijvoorbeeld uw collega’s. De AVG is vanaf 25 mei 2018 van toepassing en iedere organisatie moet hieraan voldoen. Deze e-learningcursus gaat dieper in op de rechten van betrokkenen en legt uit wat u daar precies aan moet doen. […]

 • Competentiemanagement
  on 15 november 2017 at 12:30

  Er zijn verschillende manieren waarop u de prestaties van het personeel kunt beoordelen. Werkt uw organisatie resultaatgericht, dan wilt u mogelijk werkgedrag meetbaar maken. Dit kunt u doen door gedragsindicatoren of competenties te formuleren. In sommige organisaties is daar ook een specifieke beloning aan gekoppeld. Ook in dat geval vormt functiewaardering de basis voor beoordelen en eventueel belonen. Deze e-learningcursus legt uit hoe competentiemanagement precies werkt en waar u allemaal aan moet denken. […]

 • AVG: een introductie
  on 14 november 2017 at 08:39

  De AVG is vanaf 25 mei 2018 van toepassing en iedere organisatie moet hieraan voldoen. Onderschat niet de aanpassingen die uw organisatie hiervoor moet doen, want het zal een grote impact hebben op iedere organisatie. Deze e-learningcursus legt de basisprincipes uit van de AVG. […]

 • Transitievergoeding nu en straks
  on 1 november 2017 at 08:31

  Werkgevers moeten door inwerkingtreding van de Wet werk en zekerheid (WWZ) bij het ontslaan van werknemers of het niet verlengen van hun contract een transitievergoeding betalen. Op dit moment hoeft dat alleen na een dienstverband van minstens twee jaar, maar de nieuwe regering wil die verplichting direct bij indiensttreding laten ontstaan. Ook gaat het vergoedingsbedrag bij langere dienstverbanden omlaag. Dit zijn enkele van de aanpassingen rond de transitievergoeding uit het regeerakkoord. Deze tool biedt inzicht in welke regels er nu bestaan rond de transitievergoeding en welke daarvan door het kabinet zullen worden aangepast. […]

 • Voldoen aan de AVG in tien stappen
  on 5 juli 2017 at 11:53

  Sinds 25 mei is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze wet heeft de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) vervangen. De AVG heeft de privacywetgeving een stuk strikter gemaakt. Voldoet uw organisatie nog niet aan de AVG, zorg dan dat u snel de tien stappen uit deze tool doorloopt om toch te voldoen. […]

 • De regels van het zwangerschaps- en bevallingsverlof
  on 15 februari 2017 at 08:54

  Deze infographic zet voor u alle regels rond het zwangerschaps- en bevallingsverlof op een rijtje. Op de infographic staat precies uitgelegd hoe het totale verlof is uitgesplitst naar het zwangerschapsverlof en het bevallingsverlof. Verder staan er in de infographic ook enkele bijzonderheden beschreven, zoals de verlofduur bij een vroege of late bevalling en het meerlingenverlof. […]

 • Gewijzigde Arbowet: een overzicht
  on 20 januari 2017 at 10:20

  De Arbowet is per 1 juli 2017 gewijzigd. En er is veel gewijzigd, dus zorg dat u op de hoogte bent van die wijzigingen. Met deze handige checklist heeft u een mooi overzicht van de wijzigingen van de Arbowet. […]

 • Vrije ruimte
  on 5 december 2016 at 12:24

  De vrije ruimte van de werkkostenregeling is de ruimte die werkgevers jaarlijks hebben om belaste vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen in onbelast loon voor de werknemers om te zetten. Zonder overschrijding van de vrije ruimte zijn die looncomponenten ook onbelast voor de werkgever zelf. Welke voorwaarden er zijn verbonden aan het gebruik van de vrije ruimte, komt in deze cursus aan bod. […]

 • Identificatieplicht
  on 28 november 2016 at 13:32

  De identificatieplicht houdt in dat werkgevers de identiteit van nieuwe werknemers moeten vaststellen. De identificatieplicht bestaat uit drie delen: de verificatieplicht, de bewaarplicht en de zorgplicht. Als niet wordt voldaan aan deze verplichting, kan dat een boete opleveren. Deze cursus gaat dieper in op de onderdelen van de identificatieplicht.&nbs […]

 • Moeten we BTW berekenen over de VOG?
  on 21 november 2016 at 14:25

  Onze opdrachtgever betaalt de kosten van een VOG (Verklaring omtrent gedrag) rechtstreeks aan de gemeente. Maar wij als payrollorganisatie houden dit bedrag in bij de payrollkracht en vergoeden/factureren dit weer aan onze opdrachtgever. Zijn we verplicht om 21% BTW hierover te berekenen? Is er sprake van doorlopende posten of daarmee gelijkgestelde bedragen? […]