Fiscaal nieuws

 • Gegevens beschermen bij aannemen nieuwe werknemer
  on 20 mei 2019 at 10:35

  Bij het aannemen van een nieuwe werknemer moet u voor de veiligheid van uw organisatie een goede screening uitvoeren, terwijl u zich ook aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) moet houden. Dit laatste betekent onder meer dat u de plicht heeft om de nieuwe werknemer of contractant uitdrukkelijk om toestemming te vragen voor het verwerken van persoonsgegevens en hem te wijzen op zijn privacyrechten. In deze tool vindt u een formulier waarmee u kunt controleren of u alle benodigde gegevens heeft geregistreerd in het kader van privacy- en informatiebeveiligingsbeleid. […]

 • Hoe kan ik het beste 'nee' zeggen tegen extra werk?
  on 26 april 2019 at 08:12

  Als sprake is van hoge werkdruk en collega's proberen extra werk bij mij neer te leggen, wat is dan een goede manier om daar 'nee' tegen te zeggen? […]

 • Minimumloon 2019
  on 5 april 2019 at 06:04

  Elk half jaar wordt het wettelijk minimumloon aangepast aan de ontwikkeling van de cao-lonen. Het is essentieel dat werknemers niet minder betaald krijgen dan deze ondergrens, want dat levert uw organisatie naheffingen en forse boetes op.Per 1 juli 2019 staat de tweede stap van de verhoging van het minimumjeugdloon op stapel. Per die datum krijgen werknemers van 21 jaar voor het eerst recht op het volledige minimumloon. Jongere werknemers krijgen dan een hoger percentage van het minimumloon. Alleen voor werknemers van 18 tot en met 20 jaar die bij uw organisatie in dienst zijn in het kader van een beroepsbegeleidende leerweg (BBL) gaat geen hoger percentage van het wettelijk minimumloon gelden. […]

 • Wanneer is het verwerken van bijzondere persoonsgegevens toegestaan?
  on 29 maart 2019 at 10:04

  Het verwerken van bijzondere persoonsgegegevens is in principe verboden volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Wat zijn daar de uitzonderingen op? […]

 • Wat zijn bijzondere persoonsgegevens?
  on 29 maart 2019 at 10:00

  De AVG legt extra strenge eisen op aan het verwerken van bijzondere persoonsgegevens. Wanneer is daar sprake van? […]

 • Compensatie transitievergoeding: voorwaarden, benodigde gegevens en bijzondere situaties
  on 14 november 2018 at 11:36

  De werkgever heeft per 1 april 2020 recht op compensatie van de transitievergoeding die hij moet betalen als hij een werknemer ontslaat na twee jaar ziekte. Het kan echter geen kwaad om alvast te weten wat er straks nodig is voor de aanvraag van die compensatie: de tegemoetkoming geldt namelijk ook met terugwerkende kracht. Deze tool geeft u meer informatie over de werking van de compensatie transitievergoeding, de voorwaarden, de aan te leveren gegevens en de bijzondere situaties die kunnen ontstaan. […]

 • De gevolgen van de AVG voor de salaris- en personeelsadministratie (incl. twee rechtszaken)
  on 14 november 2018 at 11:26

  De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is op 25 mei 2018 van toepassing geworden. De AVG bevat privacyregels voor de gehele EU. In Nederland is de AVG in plaats van de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) gekomen. De AVG is op punten strenger dan de WBP en stelt zeer hoge sancties op het niet naleven van de privacyregels. Het is daarom van belang dat de werkgever weet waar hij op het gebied van zijn salaris- en personeelsadministratie onder meer rekening mee moet houden. Deze checklist geeft u een overzichtelijk lijstje en worden er twee relevante rechtszaken behandeld. […]

 • Voorbeeld verwerkingsregister
  on 12 november 2018 at 13:31

  De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) legt de verantwoordelijkheid om aan te tonen dat een organisatie aan de privacyregels voldoet bij de organisaties zelf. Dit gebeurt in de vorm van een verwerkingsregister. Het opstellen van een verwerkingsregister is verplicht. Als de Autoriteit Persoonsgegevens om een verwerkingsregister vraagt, moet uw organisatie deze ook verstrekken.In het verwerkingsregister vindt u diverse nummers die corresponderen met de instructies die op de laatste pagina’s van dit document staan. U vindt daar, naast uitleg van wat u precies moet invullen, ook voorbeelden. […]

 • Wat is een draaiboek?
  on 28 mei 2018 at 07:57

  Ik ben binnen mijn organisatie aangewezen om evenementen te organiseren. Het gaat vaak om kleinschalige evenementen. Ik lees op internet regelmatig iets over dat het hebben van een draaiboek onmisbaar is bij het organiseren van evenementen. Maar wat is precies een draaiboek? […]

 • Mogen wij het OR-reglement tussentijds aanpassen met OR-verkiezingen op komst?
  on 11 januari 2018 at 13:13

  Is het toegestaan om het OR-reglement nu aan te passen zodat we de tussentijdse verkiezingen komende juni voor twee vacante zetels digitaal kunnen houden? Of mogen we de verkiezingen digitaal houden hoewel het reglement spreekt van schriftelijke stemming. De reguliere verkiezingen vinden pas weer plaats per 1 januari 2020. […]

 • Investeer in arbeidsrelaties met een goede inwerkperiode
  on 22 december 2017 at 15:03

  De lichten voor de Nederlandse economie staan alweer een tijdje op groen. Goed nieuws dus, maar het betekent ook dat het vinden van het juiste personeel meer inspanning vergt. Dus als u de perfecte werknemer gevonden heeft, ziet u hem liever niet binnen een paar maanden weer vertrekken. Investeren in de relatie met nieuwe werknemers is daarom hard nodig. En dat begint al vóór de eerste werkdag. […]

 • Ontslag op staande voet: wat nu?
  on 22 december 2017 at 12:46

  Hoewel u natuurlijk hoopt dat het nooit gebeurt, kan er in uw organisatie iets vervelends voorvallen. En voor u het weet roept een werknemer in hevige gemoedstoestand ‘dat hij het niet pikt’ en ‘de werkvloer zal verlaten om nooit meer terug te keren’. Met andere woorden: de werknemer zegt ontslag op staande voet te nemen en vertrekt. De meeste werkgevers zullen gelukkig niet vaak met dit bijltje hakken. Maar weet u wat u als werkgever in een dergelijke situatie moet doen? […]

 • AVG: privacyregels op en rond de werkvloer
  on 21 december 2017 at 15:09

  De privacyregels die de AVG voorschrijft, hebben ook betrekking tot een aantal belangrijke personeelskwesties, zoals personeelsdossiers, identificatieplicht, internetprotocol, thuiswerken, (digitale) opslagplaatsen, back-ups en cameratoezicht. […]

 • AVG: het recht om vergeten te worden
  on 6 december 2017 at 08:57

  Door de AVG gelden er nieuwe en aangescherpte regels wat betreft de persoonsgegevens van betrokkenen. Een veelbesproken onderwerp gaat over het recht om vergeten te worden. Wat houdt dit recht precies in en hoe komt u daaraan tegemoet? Deze e-learningcursus gaat daar dieper op in. […]

 • AVG: Rechten van betrokkenen en wat u daaraan moet doen
  on 22 november 2017 at 12:22

  Door de Algemene Verordening Gegevensbescherming, ook wel bekend als de AVG, gelden er nieuwe regels wat betreft de persoonsgegevens van betrokkenen. Dit kunnen persoonsgegevens van uw klanten zijn, maar ook van leveranciers of bijvoorbeeld uw collega’s. De AVG is vanaf 25 mei 2018 van toepassing en iedere organisatie moet hieraan voldoen. Deze e-learningcursus gaat dieper in op de rechten van betrokkenen en legt uit wat u daar precies aan moet doen. […]

 • AVG: het sollicitatieproces
  on 21 november 2017 at 15:44

  Door de AVG gelden er per 25 mei 2018 nieuwe en aangescherpte privacyregels en dat heeft ook invloed op het sollicitatieproces. Deze e-learningcursus gaat dieper in op de nieuwe regels rondom het sollicitatieproces. […]

 • Effectief samenwerken binnen teamverband
  on 16 november 2017 at 08:59

  Voor de effectiviteit van een goedlopend team is het belangrijk dat de alle leden goed met elkaar samenwerken. Helaas ontstaan er binnen een team regelmatig onenigheid, irritaties of zelfs ruzies. In plaats van samen te werken, werken de teamleden elkaar eerder tegen. Hoe kunt u deze situatie voorkomen in uw team? En als er toch onenigheid ontstaat, hoe kunt u hier dan het beste mee omgaan? In deze e-learningcursus leert u aan de hand van de samenwerkingscyclus hoe u ervoor kunt zorgen dat u binnen uw team effectief met elkaar samenwerkt. […]

 • Competentiemanagement
  on 15 november 2017 at 12:30

  Er zijn verschillende manieren waarop u de prestaties van het personeel kunt beoordelen. Werkt uw organisatie resultaatgericht, dan wilt u mogelijk werkgedrag meetbaar maken. Dit kunt u doen door gedragsindicatoren of competenties te formuleren. In sommige organisaties is daar ook een specifieke beloning aan gekoppeld. Ook in dat geval vormt functiewaardering de basis voor beoordelen en eventueel belonen. Deze e-learningcursus legt uit hoe competentiemanagement precies werkt en waar u allemaal aan moet denken. […]

 • AVG: een introductie
  on 14 november 2017 at 08:39

  De AVG is vanaf 25 mei 2018 van toepassing en iedere organisatie moet hieraan voldoen. Onderschat niet de aanpassingen die uw organisatie hiervoor moet doen, want het zal een grote impact hebben op iedere organisatie. Deze e-learningcursus legt de basisprincipes uit van de AVG. […]

 • Investeren en innoveren
  on 7 november 2017 at 14:15

  Investeren en innoveren zijn twee belangrijke activiteiten om de groei van uw organisatie zeker te stellen of, nog beter, te stimuleren. Uw organisatie moet zich natuurlijk blijven ontwikkelen om een stevige markt- en concurrentiepositie te kunnen behouden of te verbeteren. Investeringen en innovaties kunnen wel flink in de papieren lopen. Gelukkig zijn er verschillende tegemoetkomingen waar u gebruik van kunt maken. […]