Fiscaal nieuws

 • Niet in behandeling nemen instemmingsaanvraag door OR
  on 29 maart 2021 at 11:54

  Met deze kant-en-klare maatwerkbrief informeert u de bestuurder dat de ondernemingsraad de instemmingsaanvraag niet in behandeling neemt. De ondernemingsraad kan aan de bestuurder een aangepaste versie van de instemmingsaanvraag vragen als deze niet voldoet aan de formele eisen van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR). Met de brief laat u weten wat volgens de ondernemingsraad (OR) ontbreekt in de instemmingsaanvraag. De bestuurder wordt verzocht een aangepaste versie van de instemmingsaanvraag te sturen. […]

 • Bezwaarschrift tegen heffing box 3
  on 26 maart 2021 at 09:14

  De belastingheffing over vermogen in box 3 ligt de laatste jaren flink onder vuur. Het is namelijk bijna onmogelijk om het rendement te behalen dat de Belastingdienst veronderstelt. Betaalt u belasting in box 3, dan is het verstandig om een bezwaarschrift in te dienen tegen de definitieve aanslag inkomstenbelasting 2020. Dit bezwaarschrift gaat dan mee in de massaalbezwaarprocedure.Het bezwaarschrift moet binnen zes weken na dagtekening van de aanslag bij de Belastingdienst binnen zijn. Uw rechten blijven dan behouden, zodat het nog steeds mogelijk is om uw geld terug te krijgen als wellicht binnenkort wordt bevestigd dat de heffing in strijd is met de Europese regels. Deze tool helpt u bij het opstellen van een dergelijk bezwaarschrift. […]

 • OR vroegtijdig informeren tijdens de overlegvergadering
  on 25 maart 2021 at 12:43

  Gebruik dit formulier bij ieder overleg waarin u als bestuurder praat over mogelijke toekomstige besluiten die u wilt nemen. Uw organisatie neemt aan de lopende band besluiten. Als de ondernemingsraad (OR) op één van deze onderwerpen instemmings- of adviesrecht heeft dan is het goed om dat zo snel mogelijk te weten. Het kan de snelheid van de besluitvorming bespoedigen als u de ondernemingsraad in een vroeg stadium al polst over uw voornemens en hen meeneemt in de besluitvorming. U kunt met deze kennis in (de motivatie van) uw besluitvorming rekening houden. Als u pas op het laatste moment tot de conclusie komt dat u bij de ondernemingsraad nog een procedure moet doorlopen, kan dat juist een flinke vertraging in de uitvoering van uw besluit betekenen. […]

 • Handboek Loonheffingen 2021 met register
  on 25 maart 2021 at 09:55

  In dit jaarlijks verschijnende handboek vindt u informatie van de Belastingdienst over de loonheffingen in 2021. Zoals u gewend bent, heeft Rendement een alfabetisch trefwoordenregister aan de pdf van het Handboek Loonheffingen 2021 toegevoegd. Na het downloaden van deze tool ontvangt u automatisch een mail zodra er een nieuwe versie beschikbaar is. […]

 • De identiteit van nieuwe werknemers correct vaststellen
  on 24 maart 2021 at 15:21

  Als werkgever bent u verplicht de identiteit van nieuwe werknemers goed vast te stellen. U moet altijd vóór aanvang van het dienstverband het originele identiteitsbewijs controleren. Om te bepalen of het identiteitsbewijs echt is, zijn er diverse zaken waarop u bij controle moet letten. Na het vaststellen van de identiteit moet u het identiteitsbewijs correct kopiëren en bewaren. Met deze checklist weet u zeker dat u dit allemaal op de juiste wijze doet. […]

 • Wat is een deelnemerschapslening?
  on 24 maart 2021 at 07:00

  Van de Belastingdienst mag ik een lening die ik niet meer krijg terugbetaald niet afwaarderen omdat er sprake is van een deelnemerschapslening. Wat is dit precies? […]

 • Wanneer heeft de OR instemmingsrecht (of niet)?
  on 19 maart 2021 at 14:52

  Houd deze checklist iedere OR- en overlegvergadering bij de hand. U kunt hiermee snel controleren of een onderwerp onder het instemmingsrecht valt of niet. De ondernemingsraad (OR) heeft over een aantal voorgenomen besluiten instemmingsrecht. In deze checklist staat welke onderwerpen dit zijn, voorzien van een nadere toelichting. Ook voor uw bestuurder is dit een handig overzicht: hij kan hiermee al in een vroeg stadium vaststellen of hij de ondernemingsraad bij zijn besluitvorming moet betrekken. […]

 • Voorbeeld adviesaanvraag bestuurder aan OR
  on 19 maart 2021 at 11:24

  Met dit voorbeeld stelt uw bestuurder snel een volledige adviesaanvraag op voor de ondernemingsraad. De ondernemingsraad heeft op specifieke soorten besluiten van uw organisatie adviesrecht. Dat betekent dat uw bestuurder zonder advies van de OR een besluit in principe niet mag uitvoeren. Met een goed gemotiveerde en gedocumenteerde adviesaanvraag kunnen u en uw bestuurder de doorlooptijd van een adviesprocedure verkorten. […]

 • Regeling thuiswerkvergoeding
  on 18 maart 2021 at 10:52

  Met deze voorbeeldregeling kunt u een onkostenvergoeding voor werknemers bij thuiswerken invoeren. Thuiswerken is steeds meer de standaard geworden. Het is de verwachting dat een blijvende behoefte zal bestaan om structureel een aantal dagen per week thuis te werken. Door meer thuiswerken hebben werknemers kosten. De verwarming is langer aan, de eigen printer wordt gebruikt, de koffie komt uit de eigen keuken in plaats van die van de werkgever et cetera. U bent het als werkgever niet verplicht (tenzij in de cao anders is geregeld), maar als u de werknemer in deze kosten tegemoet wilt komen, dan kunt u hiervoor deze regeling thuiswerkvergoeding gebruiken. […]

 • Voorbeeld onkostenregeling
  on 16 februari 2021 at 14:51

  Gebruik deze regeling om vast te leggen hoe in uw organisatie met onkostenvergoedingen omgegaan wordt. Werknemers maken tijdens hun werk onkosten. Deze kosten kunnen werkgevers op verschillende manieren vergoeden. Zo kan een werkgever ervoor kiezen om op declaratiebasis kosten te vergoeden of er kan een vaste onkostenvergoeding met de werknemer worden afgesproken. Sommige werkgevers kiezen voor een combinatie van beide. In alle gevallen is het raadzaam om de gehanteerde werkwijze schriftelijk vast te leggen. Deze regeling kan hierbij als voorbeeld worden gebruikt. […]

 • Voorbeeldregeling vergoeding beeldschermbril
  on 1 februari 2021 at 11:46

  Gebruik deze voorbeeld regeling om het vergoeden van een beeldschermbril vast te leggen. Werkgevers moeten op grond van het Arbeidsomstandighedenbesluit – indien nodig - een beeldschermbril vergoeden. Werknemers zitten circa 60 cm van hun beeldscherm af. Soms hebben ogen moeite om op deze korte afstand nog scherp te zien. Naarmate werknemers ouder worden komt dit vaker voor. Een beeldschermbril kan in deze gevallen een oplossing bieden. Om het gebruik hiervan te reguleren, is het raadzaam afspraken over de voorwaarden vast te leggen in een regeling. Deze voorbeeld regeling helpt u hierbij. […]

 • Vrije ruimte WKR berekenen en toetsen
  on 22 januari 2021 at 08:00

  Voor de berekening en toetsing van de vrije ruimte onder de werkkostenregeling (WKR) bestaan 2 methoden. U kunt de vrije ruimte berekenen en toetsen per aangiftetijdvak van het lopende jaar. Dan vindt er geen verrekening plaats na afloop van het jaar. Het is ook mogelijk om de vrije ruimte slechts eenmalig te berekenen, en wel na afloop van het kalenderjaar. In deze rekentool vindt u beide methoden om de vrije ruimte te berekenen en te toetsen.Om werkgevers tegemoet te komen tijdens de coronacrisis, heeft het kabinet de vrije ruimte van de WKR voor 2020 en 2021 tijdelijk verhoogd naar 3% over de eerste € 400.000 van de loonsom. Dit is opgenomen in deze rekentool. […]

 • Een personeelshandboek opzetten: de basis
  on 21 januari 2021 at 10:43

  Deze checklist geeft u een overzicht van de aandachtspunten bij het maken van een personeelshandboek. Een personeelshandboek is meer dan het opsomming van personeelsregelingen. Denk aan praktische zaken als een inhoudsopgave en paginanummering. Maar ook aan de boodschap die u wilt overbrengen, de schrijfstijl en de toegankelijkheid. Met deze checklist heeft u alle basisbeginselen voor het maken van een personeelshandboek op een rij. Zo kunt u goed voorbereid van start. […]

 • Transitievergoeding berekenen
  on 4 januari 2021 at 10:24

  Met deze rekentool berekent u op hoeveel transitievergoeding de werknemer heeft. Als uw organisatie een werknemer ontslaat of het contract van een werknemer niet verlengt, kan de werknemer recht hebben op een transitievergoeding. Tot en met 2019 moest een werknemer daarvoor minstens twee jaar in dienst zijn geweest. Sinds de invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) per 2020 moet uw organisatie al vanaf de eerste dag van het dienstverband een transitievergoeding betalen bij onvrijwillig vertrek van de werknemer. Met deze online rekentool bepaalt u snel en makkelijk om welk bedrag het gaat. […]

 • Box 3-heffing berekenen
  on 4 januari 2021 at 09:52

  In box 3 wordt het inkomen uit sparen en beleggen (zoals spaarrekeningen en beleggingen) belast. Deze box 3-heffing wordt ook wel de vermogensrendementsheffing genoemd. De berekenwijze is door de jaren heen veranderd. Bereken met een paar klikken online de verschuldigde heffing in 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 of 2021 of op basis van 30% van het werkelijke rendement, waar de regering in de toekomst naartoe wil. […]

 • Vallen mijn aandelen alleen in box 3 als het belang onder de 5% blijft?
  on 22 december 2020 at 10:47

  Ik wil aandelen in een bv kopen. Die vallen dan in box 3 maar iemand zei dat dit alleen zo is als het belang onder de 5% blijft. Hoe zit dit? […]

 • Telt de militaire dienstplicht mee voor een 25-jarige jubileumuitkering?
  on 15 december 2020 at 10:49

  Een werknemer is bijna 40 jaar bij ons in dienst. Maar hij is aan het begin van zijn loopbaan wel nog in militaire dienst geweest. Dat was toen nog verplicht. Mogen wij deze periode meetellen voor zijn 40 dienstjaren? […]

 • Welke berichten van de Belastingdienst ontvang ik digitaal?
  on 9 december 2020 at 13:57

  Als ondernemer krijg ik een deel van de berichten van de Belastingdienst digitaal, en een deel per post. Waarom is dit, en kan ik dit aanpassen? […]

 • Mag een werkgever vaccinatie tegen corona verplichten?
  on 3 december 2020 at 12:12

  Als al onze medewerkers zich laten vaccineren ter voorkoming van een besmetting met COVID-19, besparen we veel kosten. We hoeven minder aanpassingen te doen binnen de organisatie en we hebben minder verzuim als gevolg van quarantaine, isolatie en arbeidsongeschiktheid. Mag onze organisatie de werknemers verplichten zich te laten vaccineren? […]

 • Wat regelt het Pensioenakkoord voor vervroegd uittreden?
  on 17 november 2020 at 16:36

  Werknemers krijgen door de stijging van de AOW-leeftijd steeds later recht op een AOW-uitkering. Dat maakt dat het steeds belangrijker wordt om mogelijkheden te hebben voor duurzame inzetbaarheid en vervroegd uittreden. Voor werknemers met een zwaar beroep komt de AOW-leeftijd vaak te laat. Wat is er voor vroegpensioen geregeld in het Pensioenakkoord? […]