Fiscaal nieuws

 • Beslagvrije voet per 1 juli 2018 per maand
  on 4 juni 2018 at 08:27

  Als uw organisatie te maken krijgt met loonbeslag kan de beslaglegger nooit beslag leggen op het volledige salaris van de werknemer. Het deel dat overblijft is de beslagvrije voet: het deel van het loon dat de werknemer mag houden voor levensonderhoud en vaste lasten. De beslagvrije voet is minimaal 90% van de bijstandsnorm inclusief vakantiebijslag. Net als bij de bijstand is de hoogte van de beslagvrije voet dus afhankelijk van de leeftijd, huwelijkse staat en gezinssituatie van de werknemer. Deze tool toont de tarieven die gelden van 1 juli 2018 tot 1 januari 2019. […]

 • Bruto minimum(jeugd)loon 2018 (tweede helft)
  on 23 mei 2018 at 09:00

  Dit overzicht geeft u de bruto minimum(jeugd)lonen die per 1 juli 2018 gelden. Hang het overzicht op bij uw bureau! […]

 • Wat houdt het tabeltarief in verband met de eindheffing?
  on 15 mei 2018 at 13:34

  Wat is het tabeltarief precies en wat houdt het in? Ik kom deze term regelmatig tegen, maar weet niet goed wat het is en kan er weinig over vinden op internet. […]

 • Wat is het noodzakelijkheidscriterium?
  on 9 mei 2018 at 14:50

  Regelmatig kom ik de term 'noodzakelijkheidscriterium' tegen als ik bezig ben met de gerichte vrijstellingen. Wat houdt het noodzakelijkheidscriterium precies in? […]

 • Handboek Loonheffingen 2018 inclusief register
  on 26 maart 2018 at 08:25

  In dit Handboek vindt u informatie over de loonheffingen in 2018: de loonbelasting/premie volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen, de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet en de werkkostenregeling (WKR). Ook de administratieve verplichtingen komen aan bod. Download dit handige naslagwerk inclusief register direct.Na het downloaden, ontvangt u automatisch een mail als er een nieuwe versie van het Handboek Loonheffingen wordt gepubliceerd. […]

 • Wat moet er op de jaaropgaaf staan?
  on 23 februari 2018 at 09:43

  U moet er ieder jaar voor zorgen dat uw werknemers een jaaropgaaf ontvangen. Dit moet u wel binnen een redelijke termijn doen. Werknemers moeten immers uw cijfers kunnen vergelijken met de cijfers die op zijn vooringevulde aangifte inkomstenbelasting van het voorgaande jaar staan. Maar buiten deze tijdige aanlevering moet u ook een verplicht aantal gegevens op deze jaaropgaaf opnemen. Deze e-learningcursus legt uit wat er allemaal op de jaaropgaaf moet staan. […]

 • Voldoet uw site aan de veiligheidseisen die de AVG stelt?
  on 15 januari 2018 at 09:44

  Regelmatig verschijnt er een bericht waarin staat dat er een organisatie persoonsgegevens is kwijtgeraakt. U wilt natuurlijk niet dat uw organisatie met zo’n bericht in het nieuws komt. Als u persoonsgegevens verwerkt, bent u wettelijk verplicht om een waterdichte site te onderhouden. Maar hoe controleer u of uw site nog altijd voldoet aan alle veiligheidseisen? […]

 • Mag het OR-reglement tussentijds aangepast worden, zodat een potentieel lid wél voldoet aan het OR-reglement?
  on 20 december 2017 at 11:30

  Na een oproep aan de medewerkers om zich verkiesbaar/beschikbaar te stellen voor de OR, hebben zich twee leden gemeld. Er hoeven in ieder geval geen tussentijdse deelverkiezingen uitgeschreven te worden. Probleem is echter dat één van de leden niet voldoet aan de regels in het OR-reglement mbt het passieve kiesrecht.Nu wordt vanuit de organisatie voorgesteld om deze regels tussentijds aan te passen (document aanpassen, voorleggen aan bestuurder en lid kan meedoen). Oftewel: de termijn verkorten waarbij een medewerker zich verkiesbaar kan stellen.De OR meent dat dit niet kan. Als de regels rondom de verkiezingen veranderen, moeten er nieuwe verkiezingen uitgeschreven worden. Zo niet, dan heeft dit gevolgen voor de legitimiteit OR en zijn besluiten.Hoe moeten wij hiermee omgaan? […]

 • AVG: Rechten van betrokkenen en wat u daaraan moet doen
  on 22 november 2017 at 12:22

  Door de Algemene Verordening Gegevensbescherming, ook wel bekend als de AVG, gelden er nieuwe regels wat betreft de persoonsgegevens van betrokkenen. Dit kunnen persoonsgegevens van uw klanten zijn, maar ook van leveranciers of bijvoorbeeld uw collega’s. De AVG is vanaf 25 mei 2018 van toepassing en iedere organisatie moet hieraan voldoen. Deze e-learningcursus gaat dieper in op de rechten van betrokkenen en legt uit wat u daar precies aan moet doen. […]

 • Het auteursrecht op apps
  on 15 november 2017 at 14:24

  Een app vormt tegenwoordig vaak de toegangspoort tot bepaalde diensten van uw bedrijf. Als marketeer heeft de ontwikkeling van een functionele app dus altijd uw aandacht. Maar het ontwikkelingstraject kunt u doorgaans niet alleen; u heeft er de hulp van derden bij nodig, bijvoorbeeld een app-ontwikkelaar. Hoe zorgt u nu dat u de rechten in deze samenwerking met een derde partij goed regelt? Deze e-learningcursus legt uit wie het auteursrecht op apps heeft en hoe u daar afspraken over maakt. […]

 • Discriminatie signaleren op de werkvloer
  on 14 november 2017 at 10:00

  Het opsporen en aanpakken van discriminatie is een grote uitdaging. Vaak gebeurt het namelijk niet in de openbaarheid, waardoor het bijna onmogelijk is om het te signaleren en aan te pakken. Toch is dat noodzakelijk, omdat een geval van discriminatie ingrijpende, negatieve gevolgen voor uw organisatie heeft. Probeer het dus niet te ontkennen en kijk al helemaal niet weg, maar maak het bespreekbaar en bestrijd het. Deze e-learningcursus helpt u met het herkennen van discriminatie op de werkvloer. […]

 • AVG: een introductie
  on 14 november 2017 at 08:39

  De AVG is vanaf 25 mei 2018 van toepassing en iedere organisatie moet hieraan voldoen. Onderschat niet de aanpassingen die uw organisatie hiervoor moet doen, want het zal een grote impact hebben op iedere organisatie. Deze e-learningcursus legt de basisprincipes uit van de AVG. […]

 • Kortere premiedifferentiatie WGA
  on 1 november 2017 at 08:08

  Aan de instroom van werknemers in de WGA betaalt uw organisatie direct of indirect mee via de gedifferentieerde WGA-premie. Het kabinet wil de bijbehorende risicoperiode verkorten van tien jaar naar vijf jaar. Dat betekent dat de WGA-instroom straks al na vijf jaar niet meer meetelt voor de hoogte van de WGA-premie en werkgevers dus sneller de collectieve, uniforme premie aan UWV gaan betalen. Deze tool biedt inzicht in hoe de premiedifferentiatie rond de WGA nu werkt en hoe de regering deze wil versoepelen. […]

 • Wat staat er in het regeerakkoord?
  on 9 oktober 2017 at 08:49

  Na de verkiezingen voor de Tweede Kamer volgt altijd de kabinetsformatie. Uit die kabinetsformatie moet een regeerakkoord komen, maar wat staat daar precies in? […]

 • ROI berekenen van social media
  on 3 oktober 2017 at 14:38

  Hoewel inmiddels duidelijk is dat het fenomeen social media een blijvertje is en dat het zijn meerwaarde heeft bewezen, zijn er in iedere organisatie wel twijfelaars te vinden. Zij geloven bijvoorbeeld niet dat de marketingcenten die u in social media steekt, zich terugbetalen. Met het berekenen van de Return On Investment (ROI) maakt u daar een einde aan.Deze e-learningcursus helpt u de ROI te berekenen van uw social mediacampagnes. […]

 • In beroep bij de Ondernemingskamer (artikel 26 van de WOR)
  on 20 september 2017 at 08:00

  De stap voor een OR om naar de Ondernemingskamer (OK) te stappen is groot. Desalniettemin kan dit altijd voorkomen. Als OR dient u dan wel op de hoogte te zijn van hoe het traject naar de OK precies verloopt. Deze infographic laat zien welke redenen een OR kan hebben om naar de OK te gaan en hoe het traject naar de OK eruit ziet. […]

 • Arboregels voor flexibele werknemers
  on 18 juli 2017 at 14:46

  Iedere werkgever in Nederland is verplicht een veilige en gezonde werkomgeving voor werknemers te creëren. Dit wordt onder meer verwoord in de zorgplicht van de werkgever, die in het Burgerlijk Wetboek staat vastgelegd. De zorgplicht geldt ook voor krachten met wie uw organisatie geen arbeidsovereenkomst heeft, zoals uitzendkrachten, gedetacheerden, stagiairs en vrijwilligers. Deze e-learningcursus legt uit waar uw verantwoordelijkheid begint en eindigt, maar ook welke rol de inlener, uitlener en (flexibele) werknemer spelen. […]

 • Data en hardware vernietigen
  on 17 juli 2017 at 10:31

  Er liggen waarschijnlijk heel wat oude of ongebruikte datadragers op uw kantoor. Mogen die gegevens in verkeerde handen vallen? Er zijn grofweg drie manieren om veilig van oude datadragers af te komen: wissen/wipen, degaussen/demagnetiseren en versplinteren/shredden. Deze infographic laat zien hoe u datadragers het beste kunt vernietigen. […]

 • Voldoen aan de AVG in tien stappen
  on 5 juli 2017 at 11:53

  Sinds 25 mei is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze wet heeft de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) vervangen. De AVG heeft de privacywetgeving een stuk strikter gemaakt. Voldoet uw organisatie nog niet aan de AVG, zorg dan dat u snel de tien stappen uit deze tool doorloopt om toch te voldoen. […]

 • Boetes AVG
  on 5 juli 2017 at 10:02

  Met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) wil de Europese Unie ondernemingen die slordig omgaan met de privacy van klanten of werknemers hard aanpakken. De boetebedragen zijn dan ook niet kinderachtig. Deze tool zet voor u de boetes na het overtreden van de regels van de AVG op een rij. […]