Fiscaal nieuws

 • Marktanalyse externe functionaris voor de gegevensbescherming (FG)
  on 19 november 2018 at 12:49

  De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verplicht bepaalde organisaties om een functionaris voor de gegevensbescherming (FG) aan te stellen. Dit kan een interne of een externe functionaris zijn. Kiest uw organisatie voor een externe functionaris, dan heeft u de keuze uit diverse aanbieders. Deze vergelijking laat een selectie zien die op verschillende onderdelen kunt vergelijken. Kies de juiste FG die het beste bij uw organisatie past. […]

 • Bruto minimum(jeugd)loon 2019 (eerste helft)
  on 25 oktober 2018 at 12:41

  Dit overzicht geeft u de bruto minimum(jeugd)lonen die per 1 januari 2019 gelden. Hang het overzicht op bij uw bureau! […]

 • Pensioenontslagbeding
  on 10 juli 2018 at 07:41

  Hoewel het sinds de invoering van de Wet werk en zekerheid (WWZ) niet meer nodig is, kan het om onduidelijkheden te voorkomen slim zijn om een pensioenontslagbeding in de arbeidsovereenkomst op te nemen. U spreekt daarin met de werknemer af dat de arbeidsovereenkomst automatisch eindigt bij het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd. Deze tool is een kant-en-klaar beding dat u alleen maar aan de arbeidsovereenkomst hoeft toe te voegen. Op het instructieblad vindt u extra informatie over het beding. […]

 • Handboek Loonheffingen 2018 inclusief register
  on 26 maart 2018 at 08:25

  In dit Handboek vindt u informatie over de loonheffingen in 2018: de loonbelasting/premie volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen, de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet en de werkkostenregeling (WKR). Ook de administratieve verplichtingen komen aan bod. Download dit handige naslagwerk inclusief register direct.Na het downloaden, ontvangt u automatisch een mail als er een nieuwe versie van het Handboek Loonheffingen wordt gepubliceerd. […]

 • Inhoud van een getuigschrift
  on 12 februari 2018 at 10:31

  Iedere werknemer heeft een wettelijk recht op een getuigschrift van zijn (oud-)werkgever. In een getuigschrift staat informatie over onder andere de functie die de werknemer heeft bekleed, arbeidsduur en datum van indiensttreding en ontslag. De (oud-)werkgever is verplicht om een getuigschrift af te geven en hier mogen ook geen onjuistheden in staan. Anders is de (oud-)werkgever hiervoor aansprakelijk. Deze infographic laat zien wat er in een getuigschrift moet staan en wat precies de verantwoordelijkheid is van de (oud-)werkgever. […]

 • AVG: privacyregels op en rond de werkvloer
  on 21 december 2017 at 15:09

  De privacyregels die de AVG voorschrijft, hebben ook betrekking tot een aantal belangrijke personeelskwesties, zoals personeelsdossiers, identificatieplicht, internetprotocol, thuiswerken, (digitale) opslagplaatsen, back-ups en cameratoezicht. […]

 • AVG: Rechten van betrokkenen en wat u daaraan moet doen
  on 22 november 2017 at 12:22

  Door de Algemene Verordening Gegevensbescherming, ook wel bekend als de AVG, gelden er nieuwe regels wat betreft de persoonsgegevens van betrokkenen. Dit kunnen persoonsgegevens van uw klanten zijn, maar ook van leveranciers of bijvoorbeeld uw collega’s. De AVG is vanaf 25 mei 2018 van toepassing en iedere organisatie moet hieraan voldoen. Deze e-learningcursus gaat dieper in op de rechten van betrokkenen en legt uit wat u daar precies aan moet doen. […]

 • Effectief samenwerken binnen teamverband
  on 16 november 2017 at 08:59

  Voor de effectiviteit van een goedlopend team is het belangrijk dat de alle leden goed met elkaar samenwerken. Helaas ontstaan er binnen een team regelmatig onenigheid, irritaties of zelfs ruzies. In plaats van samen te werken, werken de teamleden elkaar eerder tegen. Hoe kunt u deze situatie voorkomen in uw team? En als er toch onenigheid ontstaat, hoe kunt u hier dan het beste mee omgaan? In deze e-learningcursus leert u aan de hand van de samenwerkingscyclus hoe u ervoor kunt zorgen dat u binnen uw team effectief met elkaar samenwerkt. […]

 • AVG: een introductie
  on 14 november 2017 at 08:39

  De AVG is vanaf 25 mei 2018 van toepassing en iedere organisatie moet hieraan voldoen. Onderschat niet de aanpassingen die uw organisatie hiervoor moet doen, want het zal een grote impact hebben op iedere organisatie. Deze e-learningcursus legt de basisprincipes uit van de AVG. […]

 • Transitievergoeding nu en straks
  on 1 november 2017 at 08:31

  Werkgevers moeten door inwerkingtreding van de Wet werk en zekerheid (WWZ) bij het ontslaan van werknemers of het niet verlengen van hun contract een transitievergoeding betalen. Op dit moment hoeft dat alleen na een dienstverband van minstens twee jaar, maar de nieuwe regering wil die verplichting direct bij indiensttreding laten ontstaan. Ook gaat het vergoedingsbedrag bij langere dienstverbanden omlaag. Dit zijn enkele van de aanpassingen rond de transitievergoeding uit het regeerakkoord. Deze tool biedt inzicht in welke regels er nu bestaan rond de transitievergoeding en welke daarvan door het kabinet zullen worden aangepast. […]

 • Ketenbepaling nu en straks
  on 1 november 2017 at 08:00

  Waar de Wet werk en zekerheid (WWZ) de ketenbepaling ruim twee jaar geleden nog strenger maakte, wil de huidige regering dit deels terugdraaien. Zo wil het kabinet de ketenbepaling iets versoepelen en straks pas bij overschrijding van een periode aan (maximaal drie) opeenvolgende tijdelijke contracten van drie jaar automatisch een vast contract laten ontstaan, in plaats van na een periode van twee jaar. In de praktijk blijkt namelijk dat de strengere ketenbepaling er nu vaak toe leidt dat werkgevers tijdelijke werknemers juist eerder ontslaan. Deze tool biedt inzicht in welke regels er nu bestaan rond de ketenbepaling en welke daarvan door het nieuwe kabinet zullen worden aangepast. […]

 • ROI berekenen van social media
  on 3 oktober 2017 at 14:38

  Hoewel inmiddels duidelijk is dat het fenomeen social media een blijvertje is en dat het zijn meerwaarde heeft bewezen, zijn er in iedere organisatie wel twijfelaars te vinden. Zij geloven bijvoorbeeld niet dat de marketingcenten die u in social media steekt, zich terugbetalen. Met het berekenen van de Return On Investment (ROI) maakt u daar een einde aan.Deze e-learningcursus helpt u de ROI te berekenen van uw social mediacampagnes. […]

 • Voldoen aan de AVG in tien stappen
  on 5 juli 2017 at 11:53

  Sinds 25 mei is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze wet heeft de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) vervangen. De AVG heeft de privacywetgeving een stuk strikter gemaakt. Voldoet uw organisatie nog niet aan de AVG, zorg dan dat u snel de tien stappen uit deze tool doorloopt om toch te voldoen. […]

 • Personeelslening of voorschot
  on 15 december 2016 at 15:15

  Heeft een werknemer (tijdelijk) financiële problemen, dan kan de werkgever hem helpen door middel van een personeelslening of voorschot. Wanneer is nu precies sprake van een lening of een voorschot? En wat betekent dit voor de fiscale behandeling? Deze e-learningcursus geeft u antwoord op deze vragen. […]

 • Vakantie- en verlofplanning 2019
  on 15 december 2016 at 09:04

  Met de vakantie- en verlofplanning kunt u noteren wanneer welke werknemers afwezig zijn en ziet u in één oogopslag waar er overlap ontstaat door afwezigheid. Zo bent u er op tijd bij, voorkomt u verrassingen en kan er niets mis gaan met uw planning. […]

 • Wet DBA
  on 14 december 2016 at 12:56

  De Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) is op 1 mei 2016 in werking getreden en vervangt het systeem van de Verklaring arbeidsrelaties (VAR). Tot 1 juli 2018 hebben organisaties de tijd om te wennen aan het nieuwe systeem van modelovereenkomsten, die de opdrachtgever garanderen dat hij niet inhoudingsplichtig als hij samenwerkt met een zelfstandig ondernemer. Deze cursus legt u alles uit over de inhoud van de Wet DBA. […]

 • Vrije ruimte
  on 5 december 2016 at 12:24

  De vrije ruimte van de werkkostenregeling is de ruimte die werkgevers jaarlijks hebben om belaste vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen in onbelast loon voor de werknemers om te zetten. Zonder overschrijding van de vrije ruimte zijn die looncomponenten ook onbelast voor de werkgever zelf. Welke voorwaarden er zijn verbonden aan het gebruik van de vrije ruimte, komt in deze cursus aan bod. […]

 • Identificatieplicht
  on 28 november 2016 at 13:32

  De identificatieplicht houdt in dat werkgevers de identiteit van nieuwe werknemers moeten vaststellen. De identificatieplicht bestaat uit drie delen: de verificatieplicht, de bewaarplicht en de zorgplicht. Als niet wordt voldaan aan deze verplichting, kan dat een boete opleveren. Deze cursus gaat dieper in op de onderdelen van de identificatieplicht.&nbs […]

 • Geldt het LIV ook buitenlandse uitzendkrachten?
  on 22 november 2016 at 16:01

  Wij zijn een uitzendbureau en hebben mensen in ons bestand die werken voor een minimumloon. Zij komen uit verschillende Europese landen. Gelden de regels van het LIV voor iedereen die in Nederland bij een Nederlandse werkgever het minimumloon verdienen? […]

 • Moeten we BTW berekenen over de VOG?
  on 21 november 2016 at 14:25

  Onze opdrachtgever betaalt de kosten van een VOG (Verklaring omtrent gedrag) rechtstreeks aan de gemeente. Maar wij als payrollorganisatie houden dit bedrag in bij de payrollkracht en vergoeden/factureren dit weer aan onze opdrachtgever. Zijn we verplicht om 21% BTW hierover te berekenen? Is er sprake van doorlopende posten of daarmee gelijkgestelde bedragen? […]